Μετά από αίτημα των 11 της μειοψηφίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης για τη νέα δομή

05/04/2021 - 16:21 Ενημερώθηκε 05/04/2021 - 16:22

Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 6:30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 11 θέματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η συζήτηση  για το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, κατόπιν αιτήματος έντεκα συμβούλων της μειοψηφίας. Θυμίζουμε ότι ανάλογη συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν σχετικά με την δημιουργία ή όχι νέας δομής. Τώρα επανέρχεται στο επίκεντρο μετά την επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου, Ίλβα Γιόχανσον.

Ακολούθως σημειώνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

  1.  

Λήψη απόφασης: α) για την Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης, β) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, γ) για τη συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης στο Μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού δ) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες και ε) για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

2. 

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους Ανδριώτη-Κωνστάντιου Παναγιώτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της διαδημοτικής επιχείρησης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου με την επωνυμία ΔΕΥΑ Λέσβου

3.

Αντικατάσταση υπεύθυνου υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No 51»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

4. 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», συνολικής πίστωσης 11.103,90€ (με το Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

5.

Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

6.

Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

7.

Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

8. 

Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

9.

Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

10.

Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής  συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου

ΘΕΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

11.

Συζήτηση  για το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8966/29-3-2021 αιτήματος έντεκα συμβούλων της μειοψηφίας

 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey