Κύτελης: «Πρώτιστο μέλημά μας η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων»

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στην Αγιάσο, τη Βαρειά, τα Κεραμειά και τη Μυτιλήνη

10/08/2021 - 22:17 Ενημερώθηκε 11/08/2021 - 15:36

Ο Δήμος Μυτιλήνης, αξιοποιώντας περαιτέρω τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που προορίζονται για τη συντήρηση - επισκευή των Σχολείων, ενέταξε σ’ αυτά την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνάσιου και Λυκείου Αγιάσου, του Δημοτικού Σχολείου Βαρειάς, του Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων, του 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης και του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης. Ακόμη τη συντήρηση-επισκευή των γηπέδων Μπάσκετ, Βόλεϊ, Τένις του Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών, του Γυμνασίου-Λυκείου Ιππείου, του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους και του  Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων, καθώς και την εσωτερική διαρρύθμιση του Ισογείου στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών.

Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός όλων των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 800.000€ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ήδη, διενεργήθηκε ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου και σύντομα θα ανατεθούν οι παραπάνω εργασίες στον ανάδοχο με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησαν οι μηχανικοί του Δήμου, Πέρρος Μιχάλης και Σέντας Ερμής, στην Ενεργειακή Αναβάθμιση προβλέπονται οι εργασίες: κατασκευή θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση των κουφωμάτων με ενεργειακά, τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, επιχρίσματα, χρωματισμοί, κατασκευή ψευδοροφών, αντικεραυνική προστασία, αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και Η/Μ εργασίες.

Κύτελης: «Πρώτιστο μέλημά μας η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε: «Η συντήρηση και η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων είναι πρώτιστο μέλημά μας. Συνεχής επιδίωξή μας είναι η δημιουργία των καλύτερων συνθηκών στα σχολεία μας για να επιτελείται απρόσκοπτα η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, με το έργο των σχολικών επιτροπών, που χρηματοδοτούνται επαρκώς από το Δήμο, για να προβαίνουν σε μικροεπισκευές των σχολείων, η Τεχνική μας Υπηρεσία διαρκώς εκπονεί μελέτες για την γενική επισκευή των σχολικών κτηρίων, αξιοποιώντας πλήρως ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία».

Τζιμής: «Συνέβαλα στην ένταξη πολλών σχολικών μονάδων σε διάφορα προγράμματα»

Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι «ως πρώην εκπαιδευτικός αλλά και ως αυτοδιοικητικός σε θέσεις ευθύνης συνέβαλα στην ένταξη πολλών σχολικών μονάδων σε διάφορα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Έτσι, τα περισσότερα σχολεία του νησιού έχουν επισκευασθεί-συντηρηθεί και έχει γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση τους. Στα περισσότερα σχολεία τέτοιες παρεμβάσεις είχαν να εκτελεστούν πολλές δεκαετίες».

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey