Κρίθηκε επαρκέστατος ο χώρος του ΟΑΕΔ από την επιτροπή καταλληλότητας

Μετακομίζει το Μουσικό Σχολείο στον ΟΑΕΔ

08/04/2021 - 16:30

Σύμφωνα με την Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας, που εξέτασε τους χώρους του ΟΑΕΔ, όπου θα μεταστεγαστεί το Μουσικό Σχολείο, γίνεται γνωστό ότι ο χώρος της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου είναι επαρκέστατος. Ακόμη βεβαιώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης η στατική επάρκεια του κτηρίου και πως ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται εντός αστικής ζώνης του Δήμου Μυτιλήνης, σε περιοχή μικρής σχετικά κυκλοφορίας. Ο περιφραγμένος αύλειος χώρος έχει διαμορφωθεί από την Αυτεπιστασία, ώστε να προαυλίζονται οι μαθητές με ασφάλεια. Επιπλέον η Υπηρεσία Αυτεπιστασίας προχώρησε στο εσωτερικό ελαιοχρωματισμό και την πλήρη συντήρηση του κτηρίου. Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στον όροφο θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών μέσω ανελκυστήρα. Σημειώνεται δε, ότι ολοκληρώνονται από την Τεχνική Υπηρεσία οι απαιτούμενες μελέτες που αφορούν την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία του κτηρίου και θα ενημερωθεί ο φάκελος της οικοδομικής αδείας.

Ο Δήμος Μυτιλήνης γνωστοποιεί τα παραπάνω  ως απάντηση στα δημοσιεύματα που αφορούν στην μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου σε χώρους του ΟΑΕΔ που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Μυτιλήνης. «Βάσει όλων των παραπάνω το κτήριο καθίσταται κατάλληλο και πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά παρατίθενται  πίνακες με τους χώρους – αίθουσες του κτηρίου του ΟΑΕΔ που διαμορφώθηκαν κατάλληλα για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου:

Εκτός των παραπάνω χώρων του ισογείου, υπάρχουν δύο κλιμακοστάσια και ένας ανελκυστήρας που εξυπηρετούν τον όροφο του σχολείου, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι όπως το xωλ στην είσοδο του κτιρίου διαστάσεων 5,65μ. x 3,65 μ, καθώς και ο διάδρομος πλάτους 1,85 μ που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία.

 

Εκτός των παραπάνω χώρων του ορόφου, υπάρχουν οι απολήξεις των δύο κλιμακοστάσιων και του ανελκυστήρα και ο διάδρομος πλάτους 1,60 μ. που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας και τα WC.

Βάσει των ανωτέρω, όπως αναφέρεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα το Μουσικό Σχολείο θα στεγαστεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey