Τι περιλαμβάνει η τροποποίηση;

Με αυξημένο προϋπολογισμό η πρόσκληση για τις νέες εξισωτικές αποζημιώσεις του 2020

18/11/2020 - 13:00

Τροποποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τις εξισωτικές αποζημιώσεις του 2020, ανεβάζει στα 256,9 εκατ. ευρώ το μέγεθος του προϋπολογισμού, από τα 240 εκατ. που διανεμήθηκαν το 2019.

Σύμφωνα με ειδική τροποποιητική απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η Δημόσια Δαπάνη της νέας πρόσκλησης ανέρχεται σε 256.900.000 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :

-Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές : 181.900.000 Ευρώ,

-Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: 64.000.000 Ευρώ,

-Υπομέτρο 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.: 11.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1 και όσες δεν απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey