11,1 εκατομμύρια ευρώ σε οριστική καθυστέρηση!

01/07/2012 - 05:56
Ο ισολογισμός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου δείχνει την εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα, όμως, απεικονίζει και τις αμαρτίες του παρελθόντος, που δεν παύουν να ταλαιπωρούν την Τράπεζα.
Ο ισολογισμός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου λίγο έως πολύ δείχνει την εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα, όμως, απεικονίζει και τις αμαρτίες του παρελθόντος, που δεν παύουν να ταλαιπωρούν την Τράπεζα. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της παρουσιάζουν επιδείνωση, γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις ανάτασης, πέρα από αυτές που ήδη έχουν γίνει, αλλά και πέρα από το πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης που ασκεί η υπηρεσιακή διοικητική δομή της Τράπεζας. Στον αντίποδα των δικών μας διαπιστώσεων, ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας, Γιάννης Αμπουλός, σημειώνει πως η Συνεταιριστική Τράπεζα, παρά την κρίση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε το 2010, κατάφερε να καταγράψει λειτουργικά κέρδη 543.631,27 ευρώ, την ώρα που οκτώ μεγάλες εμπορικές τράπεζες έκλεισαν το 2010 με λειτουργικές ζημίες.

Το πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη χρήση τού 2010 για την Τράπεζα, είναι η μείωση των καταθέσεων, οι οποίες υποχώρησαν από τα 74,866 εκατ. ευρώ στα 64,955 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια κάμψη της τάξεως των 9,911 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 13,24%). Η πτώση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η γενική μείωση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι η απόσυρση των καταθέσεων της Νομαρχίας Λέσβου και η μεταφορά τους στη Millennium Bank, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Οι καταθέσεις που απέσυρε η Νομαρχία ανήλθαν σε επτά εκατομμύρια ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας υποχώρησαν στα 0,543 εκατ. ευρώ το 2010, από το 1,705 εκατομμύριο του 2009. Βασικό στοιχείο που οδήγησε στην κάμψη αυτή είναι η μείωση των εσόδων της Τράπεζας από τόκους. Συγκεκριμένα, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,050 εκατ. ευρώ το 2010, από τα 5,463 εκατ. ευρώ το 2009.
Από τα έξοδα που βαρύνουν το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας βλέπουμε ότι δαπανήθηκαν 0,945 εκατ. ευρώ για μισθούς και ημερομίσθια το 2010, όταν το 2009 είχαν δαπανηθεί 0,957 εκατομμύρια.

Ακριβό το Δ.Σ.

Το κονδύλι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα λοιπά έξοδα διοίκησης της Τράπεζας, τα οποία ανήλθαν σε 1,261 εκατ. ευρώ το 2010, από το 1,106 εκατ. ευρώ το 2009. Δηλαδή παρουσιάζουν μια αύξηση κατά 155.000 ευρώ. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν ο πρόεδρος και τα μέλη τού Δ.Σ.. Μέχρι πέρυσι, ο πρόεδρος και τα μέλη τού Δ.Σ. ήταν άμισθοι, όμως στην περσινή γενική συνέλευση αποφασίσθηκε να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και να αμείβονται.

Τι είδε ο ορκωτός λογιστής
Η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη από τον ορκωτό λογιστή είναι από μόνη της ένα σοβαρό πρόβλημα για τον ισολογισμό κάθε επιχείρησης. Στον ισολογισμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου δε γίνεται πρώτη φορά αυτή η επισήμανση - όσοι έχουν μελετήσει τον ισολογισμό του 2009 θα διαπιστώσουν ότι κι εκεί υπήρχε η ίδια.
Οι λόγοι που εκφράζει επιφύλαξη ο ορκωτός λογιστής είναι οι εξής:
- Η Τράπεζα, προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων (κυρίως προηγούμενων χρήσεων), έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 4,3 εκατ. ευρώ, από το οποίο ποσό 200.000 ευρώ αφορούν στην τρέχουσα χρήση. Στην προηγούμενη χρήση είχαν εγγραφεί 1.000.000 ευρώ σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Με το λογαριασμό αυτό, οι τράπεζες «σβήνουν» τις ζημίες από δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
- Πέραν της παραπάνω πρόβλεψης, θα έπρεπε να είχε γίνει πρόβλεψη για άλλα 8,5 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα έπρεπε κυρίως να βαρύνει τις προηγούμενες χρήσεις.
- Στο λογαριασμό «απαιτήσεις πελατών» περιλαμβάνονται χορηγήσεις δανείων 11,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ήταν σε οριστική καθυστέρηση.
Τα 10 από τα 11,1 εκατομμύρια σε οριστική καθυστέρηση προέρχονται από την «αμαρτωλή» περίοδο της προηγούμενη δεκαετίας. Το υπόλοιπο 1,1 εκατομμύριο προέρχεται κυρίως από τα δάνεια που είχαν δοθεί στην ΑΕΝΑΛ και τη Lesvoshop A.E..


Πλήρης επιβεβαίωση του «Ε»
Εκ των υστέρων ανακοίνωση των εκλογών της Συνεταιριστικής

Χθες Παρασκευή το «Ε» κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο «Ξέχασαν να ανακοινώσουν τις εκλογές τις Συνεταιριστικής». Στις 9:30 το πρωί λαμβάνουμε ένα e-mail από την τράπεζα με τίτλο «Υπενθύμιση για εκλογές». Λίγο αργότερα παραλάβαμε φάκελο από τη Συνεταιριστική Τράπεζα, στην οποία υπάρχουν οι δημοσιεύσεις που αφορούν τον ισολογισμό και την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.
Από αυτά προκύπτει ότι στις 13 Μαΐου έγινε δημοσίευση του ισολογισμού και της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, όπου αναφέρονται οι όροι και οι προθεσμίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ., στην εφημερίδα «Δημοκράτης Μυτιλήνης» και στην «Αλήθεια» της Χίου. Μια ακόμη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση έγινε μόλις χθες Παρασκευή στην εφημερίδα «Τα Νέα της Λέσβου».
Είναι φανερό ότι η τελευταία δημοσίευση έγινε μετά, όταν οι δημοσιογράφοι της Λέσβου ασχολήθηκαν με τις εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Επίσης η επίσημη καταχώρηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μια μόλις εφημερίδα της Λέσβου δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής ενημέρωση.
Αυτή την επισήμανσή μας αποδέχθηκε χθες ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας, Γιάννης Αμπουλός, ο οποίος μάς είπε ότι θα προτείνει στον πρόεδρο, Απόστολο Πατέστο, να δώσει συνέντευξη Τύπου για το θέμα.
Παρ’ όλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε την έρευνα μας για το ζήτημα. Έτσι διαπιστώσαμε ότι στις 12 Μαΐου, ημέρα που έγινε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στάλθηκε στα μέσα ενημέρωσης της Λέσβου ηλεκτρονικό Δελτίο Τύπου με τα νέα επιτόκια της Τράπεζας. Η ώρα αποστολής ήταν 2:10 το μεσημέρι. Προκαλεί εντύπωση το ότι εκείνη την ημέρα δε στάλθηκε καμμία ενημέρωση στον τοπικό Τύπο για την απόφαση του Δ.Σ. να προκηρύξει εκλογές.
Μετά από τα παραπάνω, είναι φανερό πως το Δ.Σ. του Τράπεζας οφείλει να πάρει τα αναγκαία μέτρα για πλήρη ενημέρωση των μελών της, αλλά και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey