Λίστα πληρωμών για τα σέτια

01/07/2012 - 05:56
Προσωρινή κατάσταση πληρωμής δικαιούχων του προγράμματος ανακατασκευής αναβαθμίδων έχει αναρτηθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αφορά στην καταβολή των επιδοτήσεων του 2008.
Προσωρινή κατάσταση πληρωμής δικαιούχων του προγράμματος ανακατασκευής αναβαθμίδων έχει αναρτηθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αφορά στην καταβολή των επιδοτήσεων του 2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την υπηρεσία για την επιδότηση που δικαιούνται. Αν έχουν διαφωνίες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey