Τι αλλάζει στις επιδοτήσεις

01/07/2012 - 05:56
Kαταργούνται τα ποιοτικά παρακρατήματα και αντικαθίστανται από ειδικές ενισχύσεις 78 εκατ. ευρώ για το σκληρό σιτάρι, το ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας.
Kαταργούνται τα ποιοτικά παρακρατήματα και αντικαθίστανται από ειδικές ενισχύσεις 78 εκατ. ευρώ για το σκληρό σιτάρι, το ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας. Επίσης χορηγούνται νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς και κυρίως κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ύψους 30 εκατ. ευρώ.
Στην ενιαία ενίσχυση εντάσσονται και οι επιδοτήσεις που παραμένουν συνδεδεμένες με την παραγωγή, όπως είναι η επιδότηση για το σκληρό σιτάρι που ενδιαφέρει τους σιτοπαραγωγούς της Λήμνου. Μέχρι 15 Απριλίου 2010 ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα στείλει στους γεωργούς ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την ένταξη των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Όριο τα 200 ευρώ

Με απόφαση του υπουργείου, από το 2010 και μετά δε χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς που δικαιούνται συνολικό ετήσιο ποσό μικρότερο από 200 ευρώ. Το υπουργείο καλεί τους παραγωγούς αυτής της κατηγορίας να ακολουθήσουν μια από τις παρακάτω επιλογές:
- Να τα μισθώσουν μέχρι το 2013 μαζί με την αντίστοιχη έκταση σε άλλο γεωργό που δικαιούται άμεσες ενισχύσεις άνω των 200 ευρώ.
- Να προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες δικαιωμάτων, με ή χωρίς γη, ώστε οι άμεσες ενισχύσεις τους να υπερβαίνουν τα 200 ευρώ.
Οι μεταβιβάσεις (μισθώσεις ή αγοραπωλησίες) καλό θα είναι να γίνουν το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2010 ώστε να μη χαθούν οι ενισχύσεις για το έτος 2010. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα πρέπει να απευθύνονται στα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους.
Οι γεωργοί που ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 200 ευρώ, εάν δεν επιλέξουν μία από τις παραπάνω δυνατότητες για το 2010 ή 2011, το δικαίωμα που τους αναλογεί θα διατεθεί υπέρ του εθνικού αποθέματος προς κατανομή σε νέους γεωργούς.
Το μέτρο αφορά κυρίως σε άτομα που το εισόδημα από τη γεωργία αποτελεί πολύ μικρό μέρος του συνολικού τους εισοδήματος.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης δεν επηρεάζεται καθόλου από τη ρύθμιση αυτή.

Διαφάνεια
Καθιερώνεται η δημοσιοποίηση των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι γεωργοί όλης της χώρας, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και με τοιχοκόλληση στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα σημεία υποδοχής των αιτήσεων των γεωργών. Καθιερώνεται επίσης η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των γεωργών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το ύψος των πληρωμών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey