«Στον αέρα» 40 σχέδια βελτίωσης

01/07/2012 - 05:56
Σειρά επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, ανάμεσά τους και 40 σχέδια βελτίωσης, βρίσκονται «στον αέρα». Αιτία είναι ότι έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις που διατίθενται για έξοδα κίνησης των υπαλλήλων που πρόκειται να κάνουν τους ελέγχους.
Σειρά επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, ανάμεσά τους και 40 σχέδια βελτίωσης, βρίσκονται «στον αέρα». Αιτία είναι ότι έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις που διατίθενται για έξοδα κίνησης των υπαλλήλων που πρόκειται να κάνουν τους ελέγχους. Με έγγραφό της, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να χορηγηθούν επιπλέον πιστώσεις για να καλυφθούν τα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων και να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Κύκλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφέρουν ότι οι εντολές που έχουν φθάσει από την κυβέρνηση είναι πολύ αυστηρές και πολύ συγκεκριμένες και απαγορεύουν την έγκριση οποιωνδήποτε επιπλέον εκτός έδρας μετακινήσεων. Σημειώνουμε ότι οι εκτός έδρας μετακινήσεις που εγκρίνονται κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης είναι δύο μηνών.

Οι εκτός έδρας μετακινήσεις είναι μια πρόσθετη αμοιβή που λαμβάνουν οι γεωτεχνικοί που κάνουν ελέγχους σε σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες και άλλες δραστηριότητες. Πρόκειται για ελέγχους που από τη φύση τους πρέπει να γίνουν επί τόπου στο κάθε αγρόκτημα. Στις αρχές τού 2010, με απόφασή της, η κυβέρνηση όρισε να μειωθούν οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα που δίνονται στους δημόσιους υπαλλήλους, κάνοντας και δραστική μείωση των δαπανών για εκτός έδρας αποζημιώσεις. Το αποτέλεσμα είναι οι γεωτεχνικοί να χάνουν με τον τρόπο αυτό σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους και παράλληλα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν το σύνολο των ελέγχων που πρέπει να κάνουν. Για τους αγρότες η μη πραγματοποίηση των ελέγχων στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη των επιδοτήσεων για τις επενδύσεις που ήδη έχουν πραγματοποιήσει.

Τι εκκρεμεί
Στο έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που εκκρεμούν και οι κινήσεις που απαιτούνται:
- Παραλαβές υλοποιηθέντων επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης), τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης 31 Δεκεμβρίου 2010, 40 περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση 30 κινήσεων.
- Χορήγηση β΄ δόσης νέων αγροτών, 60 περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση 30 κινήσεων.
- Χορήγηση αδειών για αγροτικές αποθήκες και αδειών για εξαίρεση από κατεδάφιση κτηρίων (στάβλων), 30 περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση 20 κινήσεων.
- Επισκέψεις σε συνεταιρισμούς γυναικών. Ζητείται η έγκριση 10 κινήσεων.
- Άλλα αντικείμενα (έλεγχος μακροχρόνιων συμβατικών υποχρεώσεων σχεδίων βελτίωσης, έλεγχος μακροχρόνιων υποχρεώσεων νέων αγροτών, επιδόσεις πράξεων καταλογισμού για σχέδια βελτίωσης και νέους αγρότες, έγκριση δανείων σε αγρότες), 80 περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση 50 κινήσεων.
- Το σύνολο των απαιτούμενων εκτός έδρας κινήσεων για το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου είναι 140.
Ως εκ τούτου οι ελεγκτές δηλώνουν ότι αδυνατούν να εκτελέσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις και παρακαλούν για τις απαραίτητες ενέργειες.
Ανάλογα αιτήματα έχουν κατατεθεί και από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Λήμνου. Σε έγγραφο της υπηρεσίας σημειώνεται πως είναι απαραίτητο να γίνουν έλεγχοι «σε οινοποιεία, αναδιαρθρώσεις αμπελιών, έλεγχος αιτήσεων, κατ’ εξαίρεση κατεδάφιση ποιμνιοστασίων, άδειες λειτουργίας ποιμνιοστασίων, έλεγχοι ζωοτροφών, φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, έλεγχος φασολιών, έλεγχος σχεδίων βελτίωσης. Το Τμήμα της Λήμνου ζητάει την έγκριση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 20 επιπλέον μετακινήσεων εκτός έδρας για τους τρεις υπαλλήλους που διαχειρίζονται τις παραπάνω υποθέσεις.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey