Ξανανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης

01/07/2012 - 05:56
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των Υπουργικών Αποφάσεων που αναμορφώνουν τα Σχέδια Βελτίωσης. Από τις 24 Φεβρουαρίου που ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο πρόγραμμα, μέχρι αυτήν τη σύνταξη μεσολάβησε ένας μήνας περίπου, ενώ παράλληλα άλλαξε και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων.
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των Υπουργικών Αποφάσεων που αναμορφώνουν τα Σχέδια Βελτίωσης. Από τις 24 Φεβρουαρίου που ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο πρόγραμμα, μέχρι αυτήν τη σύνταξη μεσολάβησε ένας μήνας περίπου, ενώ παράλληλα άλλαξε και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων στο πρόγραμμα. Από τις 18 Απριλίου μεταφέρθηκε στις 31 Μαΐου.

Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Συγκεκριμένα:
- Αυξάνεται το όριο ηλικίας του υποψηφίου επενδυτή, από τα 60 στα 65 έτη.
- Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν νομικά πρόσωπα των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες.
- Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των μισθώσεων (αγροτικής γης) μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης του δυνητικού δικαιούχου στην περίπτωση που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης η διάρκεια μίσθωσης είναι μικρότερη της προβλεπόμενης.
- Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης της νόμιμης κατοχής (ιδιοκτησία ή μίσθωση) μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης του δυνητικού δικαιούχου στην περίπτωση που την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης η ιδιοκτησία του ακινήτου ανήκει σε συγγενείς του μέχρι δεύτερου βαθμού.
- Δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 18 Φεβρουαρίου 2011 και μετά.
- Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης στο ποσοστό που κάθε φορά προβλέπεται από τον ισχύοντα κοινοτικό κανονισμό. Σύμφωνα με τον υπό ψήφιση κανονισμό, το ποσοστό αυτό θα μπορεί να ανέλθει στο 50%.
- Προβλέπεται η υπογραφή και υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα από τον ενδιαφερόμενο αγρότη με προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο των 50.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται την αίτηση να την υπογράφει μελετητής. Κατά συνέπεια, οι αγρότες που θα καταθέσουν αιτήσεις με μικρό προϋπολογισμό, δε θα επιβαρυνθούν με το κόστος υποβολής της μελέτης.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey