Μεγαλιθικό ταφικό μνημείο στην Αγ. Παρασκευή* Οδοιπορικό στη Λέσβο 11

Η νότια πρόσοψη του κτίσματος - The megalithic grave Η νότια πρόσοψη του κτίσματος - The megalithic grave

Μegalithic grave in Lesvos

17/09/2019 - 16:54

Η περιοχή είναι μεγάλη, φιλοξενεί σημαντικά αρχαία ευρήματα και βρίσκεται 2 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της Αγ. Παρασκευής! Θα γίνει αναφορά στα ευρήματα στα επόμενα άρθρα!

Στο σημερινό άρθρο θα περιγραφεί ένα κτίσμα του χώρου, που χαρακτηρίζεται σαν μεγαλιθική κατασκευή! Είναι γνωστά τα μεταγενέστερα «Πέτρινα κτίσματα» σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας (Μιτάτα Ιδης, Δρακόσπιτα Οχης), αλλά ο τρόπος κατασκευής του συγκεκριμένου κτίσματος οδηγεί σε μεγαλιθική αρχαία κατασκευή, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα σε ταφικό μνημείο. Εντάσσεται ίσως στα μεγαλιθικά ταφικά μνημεία του νησιού, που έχουν ανακοινωθεί το 2000!1

Πρόκειται για ορθογώνιας κάτοψης κτίσμα, κατασκευασμένο από ημίεργους και λαξευμένους δόμους μεγάλου μεγέθους (ορθογώνιους ή κυβόλιθους), που εμπεριέχει ορθογώνιο χώρο (ταφικό)με φυσικό έδαφος! Η οροφή καλύπτεται με ημιλαξευμένες ογκώδεις πλακοειδείς λιθοπλίνθους, ενώ η μία του πλευρά (ανατολική) μερικά αποτελείται από την λαξευμένη κάθετα πλευρά, παρακείμενου βράχου! Η οπίσθια (βορινή) πλευρά εμφανίζει ελαφρώς κυρτή επιφάνεια, ενώ μικροί λίθοι είναι σφηνωμένοι ανάμεσα στους ογκόλιθους, για στατική επάρκεια! Η είσοδος βρίσκεται στα νότια και φαίνεται ότι ορισμένοι κυβόλιθοι στο έδαφος προέρχονται από αυτήν. Ένα κενό έχει καλυφθεί μεταγενέστερα από μικρότερους λίθους! Το ύψος του στην πρόσοψη, είναι περίπου 3,2 μέτρα και το πλάτος 3,6 μέτρα, ενώ το έδαφος του «τάφου» είναι υπερυψωμένο κατά 0,80 μέτρα! Επομένως ο θάλαμος υπολογίζεται σε ύψος 1,8-2 μέτρα! Το μήκος του κτίσματος είναι μεγαλύτερο των 4 μέτρων! Απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις! Λίγα μέτρα δυτικά του βρίσκεται ορθογώνια πέτρινη στήλη, μήκους 1,90 μ., και διατομής 0,30x0,20 μ. που ίσως να αποτελούσε «μενίρ» σηματοδότησης του μνημείου! Το υλικό κατασκευής αποτελείται από τον ηφαιστειακό ιγκνιβρίτη λατομείου της περιοχής! Η χρονολόγηση επί του παρόντος είναι δύσκολη και απαιτείται έρευνα πεδίου της γύρω κεραμικής, που ανήκει σε διάφορες περιόδους! Πάντως αυτά τα ταφικά μεγαλιθικά μνημεία, στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο επεκτείνονται από την 4η xιλιετία έως τον 6ο π.Χ. αιώνα (συνήθως)! Θα υπάρξει στην συνέχεια περιγραφή του χώρου, που ίσως βοηθήσει στην ακριβέστερη χρονολόγηση του!

* Η έρευνα γίνεται μαζί με το ζεύγος Γιάννη Σαμαρά που εντόπισε την περιοχή και την Στέλλα Αντωνίου!

1 «Ντολμέν και Πέτρινοι Κύκλοι στη Λέσβο», Μάκη Αξιώτη, Αιολικά Χρονικά, Μυτιλήνη 2000, σελ. 5-10, όπου αναφέρονται αρκετές μεγαλιθικές ταφικές κατασκευές στο νησί, με σχετική βιβλιογραφία

η οροφή του

η οπίσθια πλευρά

ο «ταφικός θάλαμος» με το τμήμα του λαξευμένου βράχου

η παρακείμενη ορθογώνια στήλη

ένα από τα μεγαλιθικά μνημεία στα Σινέλια Φίλιας - Dolmen in Sinelia Lesvos (2000)

ένα μεγαλιθικό κτίσμα με σηματοδότη στήλη μενίρ (διαδίκτυο)

χάρτης της περιοχής του Αρχαίου οικισμού και η θέση του κτίσματος!

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey