Εργολαβίες στον αέρα

08/05/2022 - 10:00 Ενημερώθηκε 08/05/2022 - 15:20

Η εκτίναξη των τιμών σε μια σειρά δομικά υλικά (σίδερα, τσιμέντα, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ.) είχε ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου χρόνο, ως άμεση συνέπεια της αναστάτωσης της αγοράς εξαιτίας της πανδημίας. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η παρατεινόμενη πολεμική αναμέτρηση, εκτίναξε από την πλευρά της το κόστος καυσίμων και ενέργειας γενικότερα, με άμεση αλλά και έμμεση επίδραση στις τιμές των έργων. Τα διεθνή αυτά φαινόμενα επιδρούν ασφαλώς και στη δική μας αγορά κυρίως στον τομέα των ήδη συμβασιοποιημένων έργων δημοσίου συμφέροντος. Οι όποιες εκπτώσεις κατά την ανάληψη της κάθε εργολαβίας δεν έχουν καμιά σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα των τιμών, με αποτέλεσμα πολλά δημόσια ή δημοτικά έργα να κινδυνεύουν να μην εκτελεσθούν ή να διακοπεί η κατασκευή τους, με τους εργολάβους να κηρύσσονται έκπτωτοι και να οδηγούνται χωρίς ευθύνη τους σε καταστροφή. Το θέμα είναι σοβαρό, και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών ετοιμάζεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων που ξεκινούν από οριζόντια παράταση του χρόνου υλοποίησης σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, μέχρι σε χορήγηση πριμ έγκαιρης υλοποίησης με τις φήμες να μιλούν για την καινοφανή πρόταση ακόμα και για οριζόντια αύξηση του οικονομικού αντικειμένου μιας έκαστης σύμβασης.  

Πρόβλημα και στις ιδιωτικές επενδύσεις 

Ανάλογο πρόβλημα αναφορικά με τις τιμές αντιμετωπίζουν και πολλές ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν υπαχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Ανταγωνιστικότητα, LEADER, προγράμματα Περιφερειών κλπ). Για πολλές από αυτές, οι φάκελοι υποψηφιότητας με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς υποβλήθηκαν ακόμα και μέσα στο 2019 και οι επενδυτές καλούνται να τις υλοποιήσουν μέχρι και το 2023. Είναι προφανές ότι η εκτίναξη των τιμών θα οδηγήσει είτε σε ανάγκη να βρει ο επενδυτής περισσότερα δικά του κεφάλαια είτε, αν δεν το κατορθώσει, σε ματαίωση της επένδυσης. Τα αρμόδια Υπουργεί και κυρίως τα Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακολουθώντας το παράδειγμα του Υπουργείου Υποδομών, θα πρέπει επειγόντως να αναζητήσουν λύσεις, χωρίς αγκυλώσεις και εμμονές περί μη αύξησης επ’ ουδενί του προϋπολογισμού ιδιωτικών επενδύσεων που ισχύει διαχρονικά, αφού οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτα και κυρίως γενναία μέτρα.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey