Απονομή δικαιοσύνης αλά ….Βισίνσκυ!

26/11/2022 - 11:30

Τον έχετε ακουστά; Ήταν ο γενικός εισαγγελέας στις δίκες της Μόσχας επί Στάλιν! Που σε καταδίκαζε ανεξαρτήτως απολογίας. Αυτό μας θύμισε η προχθεσινή συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής της Περιφέρειας για τον Αναπτυξιακό νόμο. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη της Περιφέρειας και εκπροσώπους τραπεζών και κοινωνικών φορέων, γνωμοδοτεί προς τον Περιφερειάρχη κατόπιν εισηγήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας για την ένταξη επενδύσεων στον Αναπτυξιακό νόμο, για την έκδοση αποφάσεων σύννομης ολοκλήρωσης των επενδύσεων αυτών και για την επιβολή ποινών μεταφραζόμενων σε πρόστιμα, για πιθανές τυπικές ή και ουσιαστικές παραβάσεις των εγκριτικών αποφάσεων. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση λοιπόν της επιτροπής, που εξέταζε υποτιθέμενες παραβάσεις κατά την υλοποίηση των επενδύσεων ή κατά την μετέπειτα λειτουργία των επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, εκλήθησαν οι «οιονεί κατηγορούμενοι» εκπρόσωποι των επιχειρήσεων να μιλήσουν πρώτοι (!!!!) και μετά να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, για να μιλήσουν ανεμπόδιστα οι ….κατήγοροί τους και τα μέλη της επιτροπής, χωρίς δυνατότητα αντιλόγου! Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν που στις συνεδριάσεις αυτές οι αποφάσεις είναι κατά κανόνα επιβολή ποινών που μεταφράζονται σε μικρά ή και μεγαλύτερα έως δυσβάστακτα πρόστιμα «κατά την εισήγηση της υπηρεσίας»! Προς δόξαν του άμοιρου επενδυτικού κλίματος στα νησιά μας! 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey