Κοινωνικό Φροντιστήριο

Δύο μήνες λειτουργίας

29/01/2014 - 14:16

Με δύο τμήματα να κάνουν μαθήματα καθημερινά, το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Μυτιλήνη ενισχύει εξωσχολικά 15 μαθητές τής Γ΄ γυμνασίου, της Α΄ και της Β΄ λυκείου. 

Με δύο τμήματα να κάνουν μαθήματα καθημερινά, το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Μυτιλήνη ενισχύει εξωσχολικά 15 μαθητές τής Γ΄ γυμνασίου, της Α΄ και της Β΄ λυκείου.

Όλα τα βασικά μαθήματα καλύπτονται από τους επτά εκπαιδευτικούς που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του εδώ και δύο μήνες, στεγαζόμενο στα γραφεία του νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου. Τις απογευματινές ώρες, οι καθηγητές χρησιμοποιούν τους δύο μόνο διαθέσιμους χώρους των γραφείων στην οδό Αγίας Ειρήνης.

Αυτός είναι και ο σημαντικότερος περιορισμός για τη δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων, όπως εξηγεί η πρόεδρος του νομικού προσώπου, Αναστασία Αντωνέλλη, διευκρινίζοντας ότι τόσο η συμμετοχή των μαθητών, όσο και ο αριθμός των καθηγητών που προσφέρθηκαν, καθιστούσαν δυνατή τη δημιουργία κι άλλων τμημάτων πέραν των τριών.

Συγκεκριμένα, λειτουργούν τρία τμήματα συνολικά, ένα για κάθε τάξη (Γ΄ γυμνασίου, Α΄ και Β΄ λυκείου) και τα μαθήματα τα οποία γίνονται, είναι Αρχαία, Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

Παιδιά υπάρχουν και στη λίστα αναμονής, ενώ περιπτώσεις αιτούντων απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

«Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μεγάλο ζήλο και έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά, τα οποία είναι συνεπέστατα και σπανίως απουσιάζουν, δείχνοντας τη δίψα τους για βοήθεια. Στόχος είναι μελλοντικά να βρούμε αίθουσες προκειμένου να διευρύνουμε τη δράση», δήλωσε η κ. Αντωνέλλη στο «Ε».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey