Αυξάνονται οι κλίνες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και εντάσσονται τμήματα που δεν είχαν αποτυπωθεί επιτρέποντας την αύξηση του προσωπικού και την προμήθεια εξοπλισμού

Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Βοστάνειου

24/05/2022 - 11:00 Ενημερώθηκε 25/05/2022 - 09:04

Από 250 σε 299 αυξάνονται οι κλίνες στο Βοστάνειο Νοσοκομείο γεγονός που επιτρέπει την σύσταση νέων τμημάτων που μέχρι τούδε δεν ήταν δυνατόν να ζητηθεί λόγω του περιορισμένου αριθμού των κλινών. Επίσης εντάσσονται τμήματα, όπως το Ογκολογικό, που λειτουργούσαν αλλά δεν είχαν αποτυπωθεί στον Οργανισμό το 2012. Η ένταξη των μονάδων σημαίνει ότι θα επιτρέψει την αύξηση του αριθμού των προβλεπόμενων μόνιμων θέσεων ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και την έγκριση επιχορηγήσεων για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με απώτερο στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.  

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης Γιώργος Καμπούρης είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους συμπολίτες μας το γεγονός της έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας του νοσοκομείου μας από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών – ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.» αναφέρεται στο δελτίο Τύπου και συμπληρώνεται ακολούθως: «Η τροποποίηση του οργανισμού αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα του νοσοκομείου, καθώς ο υφιστάμενος υπήρχε από το 2012. Στον νέο Οργανισμό περιλαμβάνονται ιατρικές Μονάδες που ήδη είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στο Νοσοκομείο μας αλλά δεν είχε αποτυπωθεί η οργανική  τους υπόσταση.  Ανοίγεται, έτσι, ο δρόμος για την περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους του ακριτικού νησιού μας με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία (…)Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ  Πειραιώς και Αιγαίου  και ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Νομού Λέσβου κ. Χ. Αθανασίου, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη ενός από τους κυριότερους στόχους του νοσοκομείου για την περαιτέρω ανάπτυξή του  και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του».

Τα σημεία της τροποποίησης

Τα κυριότερα σημεία που αφορά η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι :

  1. Αύξηση των κλινών από 250 σε 299, γεγονός που θα επιτρέψει τη σύσταση νέων τμημάτων, που μέχρι σήμερα λόγω του αριθμού των κλινών δεν ήταν δυνατό να ζητηθούν.
  2. Ένταξη εννέα ειδικών μονάδων στο πλαίσιο ιατρικών τμημάτων (εκ των οποίων κάποια λειτουργούσαν χωρίς να έχουν αποτυπωθεί το 2012 στον Οργανισμό), όπως :
  • Αιματολογίας
  • Ογκολογίας
  • Λοιμώξεων
  • Αιμοδυναμικό
  • Νεογνολογικό
  • Μεταναισθητικής Φροντίδας – ΜΜΑΦ
  • Αυξημένης Φροντίδας
  1. Σύσταση αυτόνομης Μονάδας Ύπνου,

Η ένταξη των ανωτέρω Μονάδων στον νέο Οργανισμό, όπως σημειώνεται, θα επιτρέψει την αύξηση του αριθμού των προβλεπόμενων μόνιμων θέσεων ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού καθώς και την έγκριση επιχορηγήσεων για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey