Το σύνολο των εμβολιασμών, οι εμβολιασμοί με 1η δόση, οι ολοκληρωμένοι & οι αναμνηστικές

Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού στη Λέσβο

24/11/2021 - 16:41 Ενημερώθηκε 25/11/2021 - 10:17

Σύμφωνα με τα δεδομένα που κοινοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (για το νησί της Λέσβου) το Σύνολο των Εμβολιασμών είναι: 102.289(+731 την 23/11/2021), Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση:  53.247 (+185 την 23/11/2021), Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών: 50.281 (+100 την 23/11/2021) και Σύνολο εμβολισμών αναμνηστικής δόσης: 7.000 (+ 500 την 23/11/2021).

Σημειώνεται  ότι πριν μία εβδομάδα περίπου το Σύνολο των Εμβολιασμών ήταν: 99.669 (+592 την 18/11/2021), Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση:  52.636 (+189 την 18/11/2021), Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών: 49.947 (+28 την 18/112021) και Σύνολο εμβολισμών αναμνηστικής δόσης: 6.140 (+ 398 την 18/11/2021).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey