Στόχος η ενίσχυση των κέντρων πρόληψης

Ο ΟΚΑΝΑ ενισχύει με ανθρώπινο δυναμικό μέσω ΕΣΠΑ το δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης στη Λέσβο και στη Λήμνο

24/02/2021 - 21:31

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης Λέσβου «Πνοή» και Λήμνου «Πολιόχνη» καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α με θεματικό αντικείμενο «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για 2 έτη, με έδρα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι  να ενισχύσει τη δράση των υφιστάμενων Κέντρων Πρόληψης, τα οποία λειτουργούν ήδη και εφαρμόζουν παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων, στα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου. Με αυτή την ενίσχυση, το δίκτυο των υπηρεσιών πρόληψης θα ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ομάδων του πληθυσμού οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου», αλλά και της τοπικής κοινότητας της εν λόγω Περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), ενδυναμώνει το Κέντρο Πρόληψης Λέσβου «Πνοή» και το Κέντρο Πρόληψης Λήμνου «Πολιόχνη» εντάσσοντας στο δυναμικό τους επιπρόσθετο επιστημονικό προσωπικό. Με την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Κοινωνιολόγων και  Κοινωνικών Λειτουργών), επιτυγχάνεται  η αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων πρόληψης στην κοινωνία των δύο νησιών.

Η σημασία της πρόληψης

Για τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, ο πυλώνας της πρόληψης είναι καίριας σημασίας. Οι παρεμβάσεις στο τομέα της πρόληψης, συνίστανται αρχικά στην αντιμετώπιση όλων εκείνων των επιβαρυντικών παραγόντων οι οποίοι καθιστούν το άτομο ευάλωτο. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ενίσχυση εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι ενδυναμώνουν και προστατεύουν το άτομο, προκειμένου να αποφύγει τη χρήση ουσιών ή την υιοθέτηση άλλων επιβλαβών- για την υγεία του- συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας. Επιπλέον, επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την ενεργοποίησή τους και τη συμμετοχή τους στον αγώνα της πρόληψης των εξαρτήσεων.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey