Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον εργολάβο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την δημιουργία του ΚΥ Μανταμάδου

30/01/2023 - 09:00 Ενημερώθηκε 31/01/2023 - 10:01

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την δημιουργία του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου καθώς ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός «Αποκατάσταση - διαμόρφωση υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου και ανέγερση προσθήκης για τη στέγαση του ΚΥ Μανταμάδου Λέσβου» και αξιολογούνται οι προσφορές.  

Την είδηση ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λέσβου του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά το συγκεκριμένο έργο και στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, συγκεκριμένα αναφέρει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το Κέντρο Υγείας Μανταμάδου. Συγκεκριμένα, ανοίχθηκαν οι προσφορές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας. Ήδη, η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα των προσφορών για να προχωρήσει στην ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη».  

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μανταμάδου, Χαράλαμπος Τζελαΐδης

Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Χαράλαμπος Τζελαΐδης μιλώντας στο «Ε» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης για ένα πολύ σημαντικό έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί στον Μανταμάδο, ενώ τόνισε ότι του διαγωνισμού αυτού θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχοι για τον εξοπλισμό και την επίπλωσή του. Παράλληλα τόνισε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνεται η πλήρης στελέχωσή του προκειμένου αυτό να λειτουργεί άψογα. Δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον κ. Αθανασίου, που όπως τόνισε συνέβαλε τα μέγιστα για την επίτευξη του στόχου.  

Ως προς τον χρόνο υλοποίησης του έργου ο κ. Τζελαΐδης τόνισε ότι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί έως το 2025.  

Tα σχέδια του νέου κτιρίου

Το ιστορικό 

Για το ιστορικό της υπόθεσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ΦΕΚ 434 της 11ης Μαρτίου 2009 (τεύχος Β') δημοσιεύθηκε η Σύσταση Κέντρου Υγείας Μανταμάδου Νομού Λέσβου.  

Με αίτημά της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς -Αιγαίου (με ΑΠ 18426 από 16-4-2018) και την σχετική απόφαση -Γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Μανταμάδου (με ΑΠ 10373 από 6-3­2018) ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να παραχωρήσει για τον ως άνω σκοπό δωρεάν τη χρήση του Δημοτικού κτηρίου όπου στεγαζόταν η Οικονομική και η Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου Μανταμάδου. 

Στις 25-04-2018 με απόφασή του (261/2018) το Δημοτικό Συμβούλιου, επί εποχής Δημάρχου Σπύρου Γαληνού αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου για την στέγαση και λειτουργία του ΚΥ Μανταμάδου, μετά από εισήγηση του τότε αντιδημάρχου Στέφανου Αποστόλου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί και το 2012 επί δημαρχίας Δημήτρη Βουνάτσου (Αριθμός Απόφασης 164/7-2012) απόφαση παραχώρησης στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με όρους ως προς την χρήση του κτιρίου (δηλαδή να λειτουργήσει ως ΚΥ διαφορετικά θα επέστρεφε στο Δήμο). Παράλληλα στην απόφαση υπήρχε και ο όρος το Κέντρο Υγείας θα πρέπει να συσταθεί και να λειτουργήσει εντός τριετίας- έως 31.12.2014, ο οποίος όμως δεν ικανοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος.  

Η έγκριση μελέτης εφαρμογής (αρχιτεκτονικών, στατικών & Η/Μ εγκαταστάσεων) και τευχών Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση - Διαμόρφωση Υφιστάμενου Διατηρητέου Κτιρίου και Ανέγερση Προσθήκης για τη στέγαση του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου Λέσβου» αναρτήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2022.  

Οι μακέτες

 

Περιγραφή του έργου  

Διαμόρφωση του κτιρίου που θα στεγάσει το Κ.Υ. Μανταμάδου, εκτιμώμενης αξίας 1.652.218,88 ευρώ 

Κύριος του Έργου «Αποκατάσταση - διαμόρφωση υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου και ανέγερση προσθήκης για τη στέγαση του ΚΥ Μανταμάδου Λέσβου» εκτιμώμενης αξίας 1.652.218,88 ευρώ είναι η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση 2'ΐς Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου και ως Δικαιούχος - Υπουργείο Ευθύνης ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.  

Η χρηματοδότηση  

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 1.652.218,88 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 396.532,53 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το Κάτω Σχολείο (Παρθεναγωγείο) έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟΑ ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.Κατασκευάστηκε μεταξύ 1924-27 και λειτουργούσε ως διδασκαλείο και πολιτιστικός χώρος. Από το 1969-70 λειτουργούσε ως Γυμνάσιο και το 1990-91 μετατράπηκε σε νηπιαγωγείο με ξενώνα. Από το 2003 χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει υπηρεσίες του Δημου. Το 2009 με την υπ' αριθ. 1939/19.8.2009 απόφαση της Υπηρεσίας των Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, εγκρίθηκε η ανακαίνισή του και η διώροφη προσθήκη για την μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας Μανταμάδου. Το 2011, η στέγη του, το ξύλινο δάπεδο του ορόφου, η σκάλα και αρκετά από τα εξωτερικά κουφώματα, υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή λόγω πυρκαγιάς. Πρόσφατα αποκαταστάθηκε η στέγη του κτιρίου. 

Με την μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής του δαπέδου του ορόφου καθώς και της προσθήκης νέου κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου. Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός λειτουργικού Κέντρου Υγείας με σεβασμό τόσο στην αρχιτεκτονική του υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου όσο και της αρχιτεκτονικής του οικισμού. 

Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου 

Το υφιστάμενο κτίριο είναι κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία με λιθοδομή. Όχι μόνο το περίβλημα του αλλά και η εσωτερική του διαμερισμάτωση είναι διαμορφωμένη από λίθινους τοίχους μεγάλου πάχους. Όλες οι εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν με σημειακές παρεμβάσεις, προκειμένου να μην επηρεαστεί ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός του κτιρίου και να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. 

Σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, για την κατασκευή του νέου δαπέδου ορόφου και της σκάλας, επιλέχθηκαν κατασκευές με αναστρέψιμο χαρακτήρα, από ανεξάρτητο μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς που στηρίζουν τη σύμμεικτη κατασκευή. 

Οι εξωτερικές όψεις του κτιρίου θα αποκασταθούν πλήρως - εκτός του σημείου επαφής με την προσθήκη. Θα αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα με νέα ξύλινα με διπλούς υαλοπίνακες, κατά τα λοιπά, ακολουθώντας πλήρως το αρχικό τους σχέδιο. 

Εξωτερικά, θα αποκατασταθεί το επίχρισμα, όπου αυτό υφίστατο και θα χρησιμοποιηθούν χρώματα υδρυάλου κατάλληλα για τέτοιου είδους έργα. Όπου δεν προϋπήρχε επίχρισμα, θα αρμολογηθεί η λιθοδομή προκειμένου να επισκευαστεί όπου κριθεί απαραίτητο. 

Εσωτερικά η τοιχοποιία θα επενδυθεί με ξηρά δόμηση προκειμένου να ενταχθούν μέσα σε αυτή όλες οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, η μόνωση και ο μεταλλικός φέρων οργανισμός. 

Όλα τα εσωτερικά τελειώματα θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και αντοχής σε χρήση για κτίρια υγείας. 

Η επέκταση  

Προβλέπεται η κατασκευή κτιρίου αποτελούμενου από ένα ισόγειο τμήμα στο οποίο θα χωροθετηθεί ένα μικρό τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τον διώροφο κατακόρυφο κόμβο σύνδεσης μεταξύ των 2 ορόφων και των 2 κτιρίων με την κατασκευή ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου. Ο κόμβος αυτός παρεμβάλλεται ανάμεσα στο υφιστάμενο διατηρητέο και στο ισόγειο τμήμα του νέου κτιρίου. 

Το νέο κτίριο σέβεται μορφολογικά την αρχιτεκτονική του οικισμού και του διατηρητέου κτιρίου με την χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών τα οποία όμως συνάδουν με την αισθητική του υφιστάμενου διατηρητέου. 

Γενικά επιλέχθηκε το νέο κτίριο να μην μιμείται μορφολογικά το διατηρητέο κτίριο και να φέρει με τον κατά το δυνατό πιο ουδέτερο τρόπο την σφραγίδα της εποχής του, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων. 

Εξωτερικά διατηρείται η περίφραξη και η υφιστάμενη αυλή με την κεντρική είσοδο με την εξωτερική σκάλα πρόσβασης. Βεβαίως θα συντηρηθεί τόσο η υφιστάμενη λιθοδομή περίφραξης, όσο και η μαρμάρινη σκάλα και τα μεταλλικά κιγκλιδώματα, εκ των οποίων θα αντικατασταθούν όσα κριθεί απαραίτητο με κιγκλιδώματα ίδιου σχεδίου και μορφής με τα υφιστάμενα. 

Διαμορφώνεται ισόγεια είσοδος πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας στη Νότια πλευρά του νέου κτιρίου, η οποία προστατεύεται με μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη από οπλισμένους υαλοπίνακες. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του διαγωνισμού η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή σε 18 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

Αθανασίου: «Επόμενος στόχος η πλήρης στελέχωσή του»  

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λέσβου του κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπος Αθανασίου

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λέσβου του κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπος Αθανασίου, σε αποκλειστική δήλωσή του στο «Ε» για το συγκεκριμένο ζήτημα τόνισε ότι το Κέντρο Υγείας Μανταμάδου είναι ένα θέμα που έχει προκύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νοιώθει ικανοποίηση που αυτό το έργο μπαίνει επιτέλους σε φάση υλοποίησης.  

Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν τόνισε ότι το θέμα είχε έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν Υπουργός Υγείας, διατελούσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος [2006-2009], με την κυβέρνηση της ΝΔ. Υπενθυμίζεται ότι η Σύσταση Κέντρου Υγείας Μανταμάδου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 434 της 11ης Μαρτίου 2009 (τεύχος Β').  

Ωστόσο το θέμα επανεκκινήθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τον Φεβρουάριου του 2022 εγκρίνεται η Μελέτη Εφαρμογής των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση - Διαμόρφωση Διατηρητέου Κτιρίου και Ανέγερση προσθήκης για τη στέγαση του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου Δήμου Λέσβου». Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου αναρτάται η διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.  

Ήδη όπως τόνισε ο κ. Αθανασίου έχει αναδειχθεί ο προσωρινός μειοδότης του έργου και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου ο τελευταίος να χαρακτηριστεί οριστικός και να μπουν οι υπογραφές της σύμβασης που σηματοδοτούν την έναρξη των εργασιών. Μάλιστα τόνισε ότι σε επαφές με τον εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη εξασφάλισε από τον τελευταίο ότι θα προχωρήσουν γοργά οι απαιτούμενες διαδικασίες.  

Ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την ικανοποίηση για την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος και είπε χαρακτηριστικά: «Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου, δεν θα εξυπηρετήσει μόνο την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και τα τριγύρω χωριά που απέχουν σημαντική απόσταση από τις σημερινές υπάρχουσες μονάδες υγείας. Θα εξυπηρετηθεί η Νάπη, η Άργενος, η Κλειού, η Συκαμιά, ο Λεπέτυμνος, αλλά και η Αγιά Παρασκευή όταν ενδεχομένως υπάρχει φόρτος εργασίας στο ΚΥ Καλλονής». Μάλιστα πρόσθεσε ότι επόμενος στόχος είναι η πλήρης στελέχωσή του και ήδη έχει ξεκινήσει τις πρώτες επαφές προς αυτή την κατεύθυνση απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey