FOLLOW US

Υγεία

  • «Μαχαίρι» στο αίτημα γιατρών για απογευματινά ιατρεία επ’ αμοιβή, που θα οδηγούσε σε αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου
Αρνητική η διοίκηση, παρά το θεσμικό πλαίσιο

«Ανεπίτρεπτη» χαρακτήρισε σε αυτή τη φάση, τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων επ’ αμοιβή, το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, κόβοντας «μαχαίρι» σε ένα χρόνιο αίτημα γιατρών του «Βοστανείου».

«Ανεπίτρεπτη» χαρακτήρισε σε αυτή τη φάση, τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων επ’ αμοιβή, το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, κόβοντας «μαχαίρι» σε ένα χρόνιο αίτημα γιατρών του «Βοστανείου».

Έξι γιατροί του Νοσοκομείου υπέβαλαν αίτημα στη διοίκηση να έχουν τη δυνατότητα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πέραν του τακτικού ωραρίου, επ’ αμοιβή, που σημαίνει ότι ένα ποσοστό του αντιτίμου για την επίσκεψη του ασθενούς, προορίζεται για το γιατρό και ένα ποσοστό για το νοσοκομείο.

Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών προβλέπεται εξάλλου ότι μπορεί να συμμετέχει στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, και το επικουρικό προσωπικό όλων των κλάδων, καθώς και οι ειδικευόμενοι ιατροί.

Ομόφωνα τα μέλη της διοίκησης δεν ενέκριναν τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων «διότι κρίνεται οικονομικά ασύμφορη για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης». Η πρόεδρος Άννα Ζερβού ανέφερε ότι «το κόστος λειτουργίας σε ανθρώπινο δυναμικό, π.χ. έλλειψη νοσηλευτικού, βοηθητικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού καθώς και το οικονομικό κόστος που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους του προϋπολογισμού, γεγονός που δεν επιτρέπεται, καθιστούν τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων στη φάση αυτή, ανεπίτρεπτη».

Το μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος των γιατρών, Δημοσθένης Ανδρεάδης, θεώρησε ότι «τα απογευματινά ιατρεία είναι η αρχή της λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων στο δημόσιο τομέα και για λόγους αρχής δεν συμφωνεί με τη λειτουργία τους στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης».

 

Η πρόταση των γιατρών

Με βάση προηγούμενη απόφαση του «Βοστανείου» για την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου με την επέκταση της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων του τακτικού ωραρίου από τους αιτούντες ιατρούς, το ΦΕΚ για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής για επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο, καθώς και του ποσοστού που κατανέμεται στο νοσοκομείο και στο προσωπικό που απασχολείται στην ολοήμερη λειτουργία και τη σχετική απόφαση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, έξι γιατροί κατέθεσαν εισήγηση προς τη διοίκηση.

Πρόκειται για τους Πέτρο Δαμιανό (Νευρολογικό) και Γιώργο Ψάνη (Γαστρεντερολογικό) από τον Παθολογικό Τομέα, τον Ευάγγελο Τουρβαλή (Οφθαλμολογικό) και το Γιώργο Αναγνώστου (Ουρολογικό) από το Χειρουργικό Τομέα, και από τον Εργαστηριακό Τομέα, από το Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού τομογράφου, το Βασίλειο Πετρέλλη και από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, την Ειρήνη Ιατρουδέλλη.

Σημείωσαν μάλιστα, αναφορικά με τους όρους, ότι οι ιατροί μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν υπηρεσίες στην πρωινή λειτουργία των τακτικών ιατρείων τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα και δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές.

Ο αριθμός των περιστατικών που μπορούν να εξεταστούν από κάθε ιατρό ανά εβδομάδα μετά το τακτικό ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.

 

Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων

Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται (ΦΕΚ 1958 τ. Β 7 12-08-2013), για τους συντονιστές - δ/ντές 44 ευρώ, διευθυντές 40 ευρώ, επιμελητές Α΄ 32 ευρώ, επιμελητές Β΄ 24 ευρώ και επιμελητές 16 ευρώ.

Το ποσοστό που παρακρατείται από το νοσοκομείο και το ποσοστό που κατανέμεται στους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, καθορίζεται ως εξής: Οι ιατροί που δέχονται ιατρικές επισκέψεις, αμείβονται κατά πράξη με το 60% της αμοιβής που καθορίζεται ανωτέρω. Το 40% παρακρατείται από το νοσοκομείο. Η αμοιβή για τις χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις, διαφοροποιείται.

 

«Ασύμφορο»

Παρά την εκτενή αναφορά στους όρους, τις προϋποθέσεις, τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά και τις επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης κανόνων συμμετοχής, ο διοικητικός διευθυντής του Νοσοκομείου, ανέφερε ότι με τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων, τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται στις πιστώσεις του προϋπολογισμού: «Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί το ύψος του προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπεται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μειωθούν οι πιστώσεις άλλων ΚΑΕ».

 

«Μη εύληπτη» η απόρριψη

Το «Ε» επικοινώνησε με την αναπληρώτρια του κ. Μονοκρούσου από τη Λήμνο, Στέλλα Σκούφογλου, που παρέστη στην επίμαχη συνεδρίαση, η οποία δήλωσε ότι: «Έχουμε δυσκολία λόγω έλλειψης προσωπικού που θα πρέπει να στελεχώσει τα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι γιατροί δήλωσαν στη συνέχεια ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον». Την τελευταία πρόταση περί μη ενδιαφέροντος, διέψευσε στην εφημερίδα μας ο γιατρός Γιώργος Ψάνης, που τόνισε: «Οι γιατροί που συνυπογράψαμε την αίτηση για να παρέχουμε υπηρεσίες σε απογευματινά ιατρεία, δεν έχουμε υποβάλει καμία αντίρρηση. Είναι ένα χρόνιο αίτημα και επίσης είναι μια κατάσταση που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί όχι και στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης».

Άλλοι γιατροί τόνισαν στην εφημερίδα μας ότι «δεν ήταν εύληπτο το αιτιολογικό της άρνησης της έγκρισης της διοίκησης στο αίτημα αυτό. Τη στιγμή που για το Οφθαλμολογικό πρέπει να περιμένουν οι ασθενείς δύο και τρεις μήνες για να κλείσουν ραντεβού και απευθύνονται κατευθείαν στον ιδιώτη, γιατί να μη δώσουν τα χρήματα αυτά στο Νοσοκομείο;

Με αυτό το σύστημα θα προχωρούσαμε σε μια αποσυμφόρηση και των ραντεβού». Η αρνητική απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου στο αίτημα των έξι γιατρών για απογευματινά ιατρεία, εκτός του ωραρίου τους, εκπλήσσει γιατί έρχεται να παραβιάσει το ισχύον καθεστώς που έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί σε πάρα πολλά νοσοκομεία, αλλά στερεί και έσοδα από το νοσοκομείο, αφού ένα μέρος της αμοιβής του γιατρού, της τάξης του 40% περίπου, κατευθύνεται στο νοσοκομείο. Έτσι μια εναλλακτική υπηρεσία στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας, ακυρώνεται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, η οποία δεν παραπέμπει σε λόγους που έχουν να κάνουν με την αντίθεση για τον συγκεκριμένο θεσμό.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top