FOLLOW US

Υγεία

  • Η διοικήτρια του «Βοστάνειου» για την αναστολή του ψυχιατρικού:

Με αφορμή το ρεπορτάζ του «Ε» για την αναστολή της Ψυχιατρικής Κλινικής και τα όσα σχολίασε συνολικά ο τοπικός Τύπος, η διοικήτρια του «Βοστάνειου» Άννα Ζερβού, με αναλυτική επιστολή, εξηγεί τις κινήσεις από πλευράς Νοσοκομείου, προκειμένου να επαναλειτουργήσει, ενώ αναφέρει και τις προσπάθειες του Δ.Σ. για την κάλυψη κενών θέσεων.

Με αφορμή το ρεπορτάζ του «Ε» για την αναστολή της Ψυχιατρικής Κλινικής και τα όσα σχολίασε συνολικά ο τοπικός Τύπος, η διοικήτρια του «Βοστάνειου» Άννα Ζερβού, με αναλυτική επιστολή, εξηγεί τις κινήσεις από πλευράς Νοσοκομείου, προκειμένου να επαναλειτουργήσει, ενώ αναφέρει και τις προσπάθειες του Δ.Σ. για την κάλυψη κενών θέσεων.

Όπως είχαμε γράψει, η ψυχιατρική κλινική του Βοστάνειου Νοσοκομείου λειτουργούσε με τρεις ψυχιάτρους, δύο ιατρούς ΕΣΥ (Διευθύντρια και επιμελήτρια Β΄) και με έναν στρατιωτικό γιατρό με δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη εφημεριακών αναγκών, του οποίου η σύμβαση έληξε την 1/6/2016 και ο οποίος είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως το γεγονός της επικείμενης μετάθεσής του εκτός νησιού.

Η νέα διοικήτρια από την ανάληψη των καθηκόντων της (18/5/2016) προέβη σε μια σειρά από ενέργειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής. Ειδικότερα, όπως τονίζει η κ. Ζερβού, αυθημερόν από την ενημέρωση της αιφνίδιας παραίτησης της επιμελήτριας Β' ψυχιατρικής (17-6-2016) απεστάλη έγγραφο στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για μετακίνηση ιατρού από οποιαδήποτε μονάδα αρμοδιότητάς της με παράλληλη πρόταση γνωστοποίησης του αιτήματος σε όλες τις ΥΠΕ προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες ικανοποίησής του.

Μάλιστα, λίγες μέρες νωρίτερα, στις 24 Μαΐου, «μετά από επτά (7) ολόκληρα χρόνια, προκηρύχθηκαν πέντε θέσεις ιατρών ΕΣΥ, μεταξύ αυτών και μία θέση ειδικότητας ψυχιατρικής βαθμού επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 21/6/2016, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο μοναδικός υποψήφιος έχει δηλώσει το νοσοκομείο μας στις τελευταίες του προτιμήσεις. Η διαδικασία της επιλογής προχωρά με γρήγορους ρυθμούς», αναφέρει.

 

Ενημέρωση εισαγγελέα

Ενημερώθηκε, προσθέτει, εγγράφως ο εισαγγελέας για την έλλειψη ιατρικού προσωπικού με αίτημα άμεσης διακομιδής των ασθενών σε εφημερεύοντα νοσοκομεία των Αθηνών (6/7/2016), ενώ συντάχθηκε και δεύτερο έγγραφο για τις ενέργειες για την πλήρωση της θέσης με συνημμένο πακέτο όλων των συνοδευτικών εγγράφων (18/7/2016).

«Κατανοώντας την κόπωση της μοναδικής ιατρού και του αιτήματός της για χορήγηση άδειας», εξηγεί, πραγματοποιήθηκε -σε συνεννόηση με τους δύο ψυχιάτρους του διασυνδεόμενου νοσοκομείου της Λήμνου- μετακίνησή τους για το διάστημα από 13/7/2016 έως 24/7/2016. Σε νέο αίτημα της ιατρού για χορήγηση κανονικής άδειας -σε συνεννόηση με τον ψυχίατρο του διασυνδεόμενου νοσοκομείου- θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση για το διάστημα από 4 έως 12 Σεπτεμβρίου.

 

Στη 2η ΥΠΕ

Απεστάλη την 4/7/2016 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΑΔ) της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έγγραφο υπενθύμισης - ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης λόγω έλλειψης ιατρών, με αίτημα προκήρυξης θέσης επικουρικού ψυχίατρου, συνοδευόμενο από την απαραίτητη Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης. «Μέχρι σήμερα κατόπιν ενημέρωσης δεν υπάρχει υποψήφιος στους πίνακες της Υγειονομικής Περιφέρειας», λέει η κ. Ζερβού, επισημαίνοντας ότι έχει αποσταλεί αίτημα προκήρυξης θέσης ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας ψυχιατρικής βαθμού επιμελητή Β' με σκοπό την κάλυψη της θέσης που προέκυψε από την πρόσφατη παραίτηση.

Προκηρύχθηκε, επίσης, θέση ψυχίατρου με δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 10/8/2016), όπου δεν υπήρξε κανένας υποψήφιος. Εντός των επόμενων ημερών θα επαναληφθεί η διαδικασία, ευελπιστώντας στην υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους ιατρούς. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και η διαδικασία υλοποιείται κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Υγείας.

Ακόμα, έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως η αποδοχή παραίτησης της παιδοψυχιάτρου και τίθεται σε άμεση προτεραιότητα η προκήρυξη της θέσης. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για την κάλυψη εφημεριών από στρατιωτικό ιατρό (πέραν του υπό μετάθεση στρατιωτικού ιατρού), αλλά μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν είναι άμεσα εφικτό. Παρ’ όλα αυτά, προς αυτήν την κατεύθυνση εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες.

 

Η αναστολή

Στην περίπτωση της αναρρωτικής άδειας της μοναδικής ιατρού, κατόπιν γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου και πρότασης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ψυχιατρικού τμήματος λόγω απουσίας (λήψη αναρρωτικής άδειας) της μοναδικής ιατρού (18-8-2016), απόφαση που διαβιβάστηκε στον κύριο Εισαγγελέα, στον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου και στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Ακόμη, ενημερώθηκε αμέσως και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).

Αναφέρεται ότι η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα αναφέρει τα εξής: «Ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της προσωρινής παύσης λειτουργίας της Ψυχιατρικής κλινικής μέχρι να παρουσιαστεί δεύτερος ιατρός Ψυχιατρικής». Η 2η ΥΠΕ απέστειλε αυθημερόν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του νοσοκομείου μας σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτήν τη στιγμή.

 

Άλλες ενέργειες

Μια σειρά από ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι α) η προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ (δύο νευροχειρουργών και ενός αναισθησιολόγου), η οποία είναι υπό εξέλιξη, β) οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσού περίπου 3.000.0000 ευρώ, οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί, και γ) η εξασφάλιση, για πρώτη φορά, άμεσα ίδιων πόρων, ποσού περίπου 2.000.000 ευρώ (επιχορήγηση ΕΟΠΥΥ), για τη μισθοδοσία του επικουρικού ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό εξασφάλισε την απρόσκοπτη καταβολή της τρέχουσας μισθοδοσίας του προσωπικού και συνέβαλε καταλυτικά στην αποφυγή φαινομένων του παρελθόντος. Το οικονομικό απόθεμα κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Διοίκησης δεν επαρκούσε για διάστημα πέραν των δύο μηνών.

Για τη στελέχωση τόσο της ψυχιατρικής κλινικής όσο και για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε λοιπό προσωπικό, πέραν των μόνιμων θέσεων που καλύφθηκαν από τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (4Κ και 5Κ), «σύντομα θα καλυφθούν θέσεις και από επικουρικό λοιπό επικουρικό προσωπικό. Εκκρεμούν αιτήματα έγκρισης κάλυψης θέσεων μόνιμου προσωπικού (όπως τεχνικού, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού κ.λπ.)», λέει η κ. Ζερβού.

Και καταλήγει: «Από την πλευρά της παρούσας Διοίκησης καταβάλλεται και θα συνεχίσει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των χρόνιων αλλά και των καθημερινών - έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν, ιεραρχώντας τις πραγματικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα, με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της λειτουργίας του νοσοκομείου μας και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες του ακριτικού μας νησιού».

 

Συναντήθηκε με εργαζόμενους και διοικήτρια του Νοσοκομείου

 

Ο Στ. Τάσσος για το Ψυχιατρικό

 

Ο βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος, συνοδευόμενος από στελέχη και μέλη της Κομματικής Οργάνωσης της Λέσβου, επισκέφτηκε την Τετάρτη το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και με τη διοικήτρια του «Βοστάνειου» Ά. Ζερβού.

Από τη συνάντηση του βουλευτή Στ. Τάσσου με τη διοικήτρια Ά. Ζερβού

 

Στη συζήτηση με το Δ.Σ. του συλλόγου, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από την έλλειψη προσωπικού, σε σχέση με τις κλινικές που έχουν αναπτυχθεί και όχι με τον υπάρχοντα οργανισμό, που δείχνει κάλυψη των θέσεων.

«Επομένως η εντατικοποίηση της εργασίας από τους εργαζόμενους για την κάλυψη των απαιτήσεων, που γίνεται ακόμα εντονότερη και λόγω προσφυγικού-μεταναστευτικού αλλά και λόγω καλοκαιριού, είναι μόνιμο φαινόμενο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ρεπό που οφείλονται στους εργαζόμενους είναι μέχρι σήμερα 2.500», είπε ο κ. Τάσσος.

Επίσης,  το Δ.Σ. επεσήμανε τη χαμηλή χρηματοδότηση του νοσοκομείου, η οποία με την προσαύξηση του 10% έχει φτάσει σήμερα στα 9,9 εκατομμύρια ευρώ. Τονίστηκε ακόμη ότι στο τέλος του έτους θα υπάρχει ζήτημα με τα ακριβά φάρμακα που δίνονται από το φαρμακείο του νοσοκομείου στους χρόνια πάσχοντες, φάρμακα που δίνονταν μέχρι πέρυσι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ.

 

Για το Ψυχιατρικό

Στη συνάντηση με την κ. Ζερβού, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στο κλείσιμο της Ψυχιατρικής Κλινικής. «Η μία ψυχίατρος που έμεινε στην κλινική έχει αναρρωτική άδεια και επομένως η κλινική χωρίς γιατρό δεν μπορεί να είναι ανοιχτή και αναγκάστηκα να την κλείσω. Έχω απευθυνθεί παντού, από ιδιώτες του νησιού, ψυχιάτρους, μέχρι και σε όποιον γνωστό είχα, μήπως και υπάρχει κάποια ανταπόκριση, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψουν ένας στρατιωτικός ψυχίατρος, που θα έρθει μετά από έναν χρόνο, η μόνιμη ψυχίατρος, που έχει αναρρωτική άδεια, και ένας ακόμα με μπλοκάκι», είπε η κ. Ζερβού.

«Δηλαδή ανταπόκριση από το επίσημο κράτος καμιά…», σχολίασε ο κ. Τάσσος. Για τη νευροχειρουργική Κλινική, όταν ρωτήθηκε από το βουλευτή γιατί δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητη κλινική, η απάντηση ήταν ότι «για να στηθεί η κλινική δεν φτάνει μονάχα να υπάρχει ο αριθμός των γιατρών που απαιτούνται, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά μηχανήματα, κλίνες, αναλώσιμα κ.λπ., πράγμα που δεν είναι οικονομικά εύκολο να γίνει». Και συνεχίζοντας είπε ότι «το νοσοκομείο μας δεν μπορεί να γίνει Πανεπιστημιακό»…

Ο βουλευτής επεσήμανε την ανάγκη να επαναλειτουργήσει άμεσα η Ψυχιατρική κλινική, να εγκατασταθεί το μηχάνημα της στεφανιογραφίας, που σώζει ζωές και για το οποίο έχει γίνει εξάλλου επερώτηση από το ΚΚΕ από τον Απρίλιο. Η απάντηση του υπουργού ήταν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και «ότι δεν μπορεί να έχουμε σε κάθε νησί τέτοιου είδους μηχανήματα. Δηλαδή τυχερός όποιος κατοικεί στις μεγαλουπόλεις ή κοντά σε αυτές. Οι κάτοικοι των νησιών μας κατά τον υπουργό είναι δευτέρας διαλογής».

Επίσης, τόνισε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό σε όλους τους κλάδους και υπηρεσίες, κάτι που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου. Ο βουλευτής επεσήμανε ακόμη την ανάγκη για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους και ότι τα προβλήματα θα λυθούν μόνο σε μια οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό για τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top