FOLLOW US

Πρόσφυγες

  • Η απάντηση στους βουλευτές της ΔΗ.ΣΥ. εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας από τον Φώτη Κουβέλη
Για την «ταμπακέρα» τίποτα...

Στην ερώτηση των βουλευτών της ΔΗ.ΣΥ. για τη σίτιση των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στις δομές των νησιών του Αν. Αιγαίου -δημοσιεύτηκε στο χθεσινό φύλλο του «Ε»- απάντησε ο αν. υπουργός Εθν. Αμυνας Φ. Κουβέλης, ο οποίος σημειώνει πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις συμπαρίστανται ενεργά στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, επιδιώκοντας τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων - μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της σίτισής τους, πάντοτε με γνώμονα τη διαφάνεια, το δημόσιο συμφέρον και την τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών», στην απάντησή του για το όλο θέμα, χωρίς να πει το οτιδήποτε χρήσιμο για την… «ταμπακέρα». Εξήγησε βέβαια ότι στις όλες διαδικασίες προβλέπεται η «διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, µε την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις», µε προσαρμογή των διαδικασιών στο πλαίσιο του ν. 4412/16 και του άρθρου 33 του ν. 4508/17, βάσει του οποίου «οι ως άνω συμβάσεις θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής

Τέλος επισημαίνει ο Αναπλ. Υπουργός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, υφίσταται η δυνατότητα προσφυγής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), από τους έχοντες έννομο συμφέρον, αν και δεν απαντά για ποιο λόγο δεν έχουν δικαιωθεί οι κερδισμένες προσφυγές κάποιων εταιρειών. Το ζητούμενο όμως είναι, αν όλες οι περιπτώσεις είναι «έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης» που να δικαιολογούν συνεχώς και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις με τους ίδιους προμηθευτές, όταν για παράδειγμα οι προς σίτιση πρόσφυγες και μετανάστες είναι εν πολλοίς προβλέψιμος  αριθμός  και πάντως μπορεί να προβλεφθεί στα πλαίσια των διαγωνισμών. Άλλωστε με βάση αυτών των προβλέψεων δίνονται και τα κονδύλια από τα διάφορα ταμεία της ΕΕ για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Το γεγονός μάλιστα πως σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών εξέτασε υπόθεση που αφορά τη σίτιση προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο, ύστερα από προσφυγή εταιρίας που πήρε μέρος σε διαγωνισμό και τη δικαίωσε, χωρίς ωστόσο η αναθέτουσα αρχή ακόμη να έχει προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες που προκύπτουν από αυτήν την απόφαση, κατά κάποιο τρόπο αφήνει έκθετο τον αν. υπουργό με την απάντηση του, που υποδεικνύει στους βουλευτές της ΔΗ.ΣΥ. την ύπαρξη και της οδού της προσφυγής, αλλά επί του πρακτέου, στην περίπτωση της δικαίωσης, δεν λέει τίποτα!

Η σιωπή δεν είναι χρυσός!

Επειδή δεν ζούμε σε κοινωνία «αγγέλων», γνωρίζουμε ότι η υπόθεση με τη σίτιση των προσφύγων έχει τεράστιο οικονομικό αντικείμενο και υπάρχουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα γύρω από αυτήν την... πίτα, το Υπ. Εθνικής Άμυνας και οι στρατιωτικές διοικήσεις των νησιών  -εν προκειμένου και η δική μας 98 ΑΔΤΕ-  δεν μπορεί να παρακολουθεί την όλη υπόθεση σαν να μη συμβαίνει τίποτα και να το «παίζει» Πόντιος Πιλάτος! Όταν μάλιστα υπάρχει και πρόσφατη δικαίωση ανταγωνίστριας εταιρείας, μετά την προσφυγή της στην αρμόδια Αρχή Προσφυγών, είναι δύσκολο να αναμένεται ότι δεν θα εξαντλήσει όλα τα νομικά περιθώρια που έχει για να διεκδικήσει ότι δικαιούται. Ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι το ζητούμενο και για το Υπ. Εθν. Άμυνας, γιατί έτσι θα εξαφανιστούν οι μηδενικές εκπτώσεις στις συμβάσεις, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, κάτι που πρέπει να επιδιώκεται και από τις αναθέτουσες αρχές, εκτός κι αν αυτή η εξέλιξη δυσαρεστεί κάποιους και αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα στο θέμα αυτό. Όπως κι αν έχει το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να μείνει αναπάντητο από τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται τα του προσφυγικού. Τα κονδύλια που ξοδεύονται είναι τεράστια και ο δημόσιος έλεγχος είναι επιβεβλημένος για να μην υπάρχει κακή διαχείριση και γιατί όχι και «διαπλεκόμενα» συμφέροντα, που σε τέτοιες περιπτώσεις ανθούν και πάνε, όταν ο ανταγωνισμός δεν υφίσταται και οι διαδικασίες «εν κρυπτώ και παραβύστω» καθίστανται καθεστώς! Η σιωπή εν προκειμένου, λοιπόν, δεν είναι χρυσός...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top