Τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Φωτογραφία: Ανδρονίκη Κουτσαβλή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

30/05/2022 - 16:00 Ενημερώθηκε 30/05/2022 - 15:56

Συνεδριάζει την Τετάρτη 01 Ιουνίου στις 9:00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης δαπάνης ποσού 1.296,00€ πλέον ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101)

Θέμα 2ο: Έγκριση χορηγίας: 1) στον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δρώτας για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Ιουλίου 2022 ποσού 1.200,00€, 2) στο Αστικό-Πολιτιστικό Σωματείο ’’ΛΥΓΞ- ΜΥΤΙΛΗΝΗ ‘’ για την πραγματοποίηση του μουσικού Φεστιβάλ « Aeolian Rock Storm 2022 » που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2022 ποσού 2.200,00€, 3) στον Χορευτικό Όμιλο Μυτιλήνης « Οι Αιολείς» για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο « Αιολίς Ανατολή, χαίρεΗ922-2022,ένας αιώνας απ’ τη Μικρασιατική Καταστροφή» που θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουνίου 2022 ποσού 2.983,5€ Ι Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού - Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 3ο: Ανάθεση προμήθειας 60 αντίτυπων του βιβλίου με τίτλο «Οι ορμήνιες μου, αναζητώντας τις ρίζες μου 100 χρόνια Μικράς Ασίας», του συγγραφέα Αντώνη Βιόλατζη που πραγματεύεται τη διαδρομή και τις περιπέτειες που βιώθηκαν με την Μικρασιατική Καταστροφή, ύψους 959,71€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 4% Ι Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού - Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 4ο: Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με θέμα «Αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων Ν. Χίου Σχ. Έτους 2021 -2022» της Π.Β. Αιγαίου με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο και Αμφιθέατρο Οινουσσών (Οινούσσες) την Τρίτη 07/06/2022 (συνολικής δαπάνης 1997,82€ συμπ. Φ.Π.Α.) Ι Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού και Συγκοινωνιών κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς (225ΐ3 52112)

Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την (με απ’ ευθείας ανάθεση)ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ (Δαπάνη 390,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, CPV: 71631200-2/Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων) Ι Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου κ. Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός (22543 51220)

Θέμα 6ο: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Εισηγητής : Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΒΑ κ. Κοσμία Μωραίτου (22513 53601)

Θέμα 7ο: Έγκριση διόρθωσης πεδίου Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στις αριθμ. 1038/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΑΕ7ΛΩ-1Σ0) και 223/2022(ΑΔΑ: 93ΤΧ7ΛΩ-ΒΤ3) αποφάσεις ΟΕ, λόγω εκ παραδρομής ανάλυσης των ωρών εργασίας εργαζομένου για κάθε μέρα καθαρισμού Ι Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κ. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 8ο: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για την υποστήριξη της εφαρμογής της Οικονομικής Διαχείρισης και του Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (12.592,20€) Ι Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης κ. Μαργαρίτης Νικέλλης (22513 52142)

Θέμα 9ο: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για τη συντήρηση-υποστήριξη των Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και PortalHCM της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (19.418,40€) Ι Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης κ. Μαργαρίτης Νικέλλης (22513 52142)

Θέμα 10ο: Ανάθεση επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και αποψίλωσης βλάστησης επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Λέσβου με διαπραγμάτευση, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 11ο:Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 19-5-2022 διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ»» προϋπολογισμού 75.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 12ο:Τροποποίηση του προϋπολογισμού υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ» 2014ΕΠ58800002.30 της ΣΑΕΠ 588 Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης περιγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 14ο:Έγκριση Προκήρυξης για σύναψη Σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ», με κωδ. ΟΠΣ 5010928 και με προϋπολογισμό 49.930,32 € (με Φ.Π.Α. 17%) Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 15ο: Τροποποίηση του Προϋπολογισμού των Υποέργων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ» (Κωδ. Έργου 2018ΕΠ88800000) συνολικού Π/Υ 12.500.000,00 € της ΣΑΕΠ 888 με εισαγωγή νέου υποέργου Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 16ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας για μίσθωση τηλεσκοπικού γερανοφόρου οχήματος μαζί με τράκτορα για την μεταφορά του ΜΕ94005 πολυμηχανήματος μάρκας mersedes τύπου Unimog από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αγιάσου στην Παναγιούδα σε συνεργείο αυτοκινήτων «Αφοι Κεσανλή Ο.Ε» λόγω βλάβης, ποσού 1.287,00 ευρώ με ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 17ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας εξειδικευμένων εκτυπώσεων σχεδίων, χαρτών και διαγραμμάτων έργων της ΔΤΕΠΕ Λέσβου στην επιχείρηση «ΧΑΡΤΙ & ΜΟΛΥΒΙ», ποσού 1.000,00 ευρώ με ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 18ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας για την προμήθεια σφραγίδων λόγω φθοράς των υπαρχόντων στη ΔΤΕΠΕ Λέσβου στην επιχείρηση «ΓΡΑΦΗΜΑ-Βουρλιώτης Κ. Παρασκευάς», ποσού 150,00 ευρώ με ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 19ο: Τροποποίηση του Προϋπολογισμού των Υποέργων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΝ 12/6/2017» (Κωδ. Έργου 2017ΕΠ88800000) συνολικού Π/Υ 4.883.905,00 € της ΣΑΕΠ 888 με εισαγωγή νέων υποέργων ΙΕισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 20ο:Ανάθεση επειγουσών εργασιών έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΌ ΣΕΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21/5/2021» με διαπραγμάτευση, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 21ο: Δαπάνες Ηλεκτροδότησης για τη Χορήγηση Νέας Παροχής Σύνδεσης στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Κόμβου Αχλαδερής-Βασιλικών στα πλαίσια του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», αναδόχου «Κ/Ξ ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 22ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ) Ι Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey