Παρουσίαση της τελική Μελέτης στην Περιφέρεια

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ελαιουργικών & Τυροκομικών Υγρών Αποβλήτων

22/07/2021 - 13:32 Ενημερώθηκε 22/07/2021 - 13:34

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαθέτοντας πλέον ολοκληρωμένη την επιστημονική-τεχνική προσέγγιση, για την υλοποίηση λύσεων κι αντιμετώπισης του ζητήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία και τυροκομεία των μεγαλύτερων νησιών του Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του αντικειμένου Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο : «Προσδιορισμός Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων - Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και με Ανάδοχο την εταιρεία DIALYNAS S.A., διοργανώνει  την Τετάρτη 28 Ιουλίου, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκδήλωση παρουσίασης της ολοκληρωμένης Μελέτης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των εν λόγω μονάδων, με μεθόδους που ακολουθούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με προτάσεις εφαρμογής για το κάθε νησί καθώς και για λύσεις αποτελεσματικής επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείων και τυροκομείων, που συνδυαστικά σήμερα στοχεύουν, στην ευχερή άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας με παράλληλη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Περιφέρειας.


Εμβολιασμός 2021

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey