Επιστολή Βαλσαμίδη σε Μουτζούρη για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων

«Να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις εξαντλώντας κάθε δυνατότητα»

14/12/2021 - 14:31

Επιστολή στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη κοινοποίησε ο περιφερειακός Σύμβουλος, Θεόδωρος Βαλσαμίδης με θέμα την Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1. «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» του Ε.Π. Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στην επιστολή του ο κ. Βαλσαμίδης ζητά να εντοπιστούν διαθέσιμα υπόλοιπα άλλων δράσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν την παραπάνω δράση.

«Με την Α.Π. οικ. 3056/10.12.2021 Απόφαση σας, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 25 επενδυτικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.693.211 €» αναφέρει ο κ. Βαλσαμίδης και προσθέτει ότι δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη 81 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8,6 εκ. € που υποβλήθηκαν και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της εν λόγω Πρόσκλησης, προτρέπει να  εξετάσει η Περιφερειακή Αρχή  την δυνατότητα χρηματοδότησης του συνόλου των προτάσεων ή μέρους αυτών, αξιοποιώντας διαθέσιμα υπόλοιπα άλλων δράσεων όπως για παράδειγμα από την Πρόσκληση που είχε εκδοθεί για την δράση 3.α.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3” συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000 € που ανακλήθηκε πρόσφατα, είτε με υπερδέσμευση του Προγράμματος.

«Στην εποχή μας, όπου η τοπική οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, είναι πιστεύω ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα.

Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση & συνεργασία» σημειώνει ολοκληρώνοντας την επιστολή.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey