Σε Αγιά Μαρίνα, Αμπελικό, Βατούσα, Λαφιώνα, Λάμπου Μύλους, Λεπέτυμνο, Μανταμάδο, Μόρια, Παράκοιλα, Πέτρα, Πολιχνίτο & Τρύγωνα

Αποκατάσταση ζημιών στην Λέσβο από πλημμυρικά φαινόμενα

19/01/2022 - 11:47 Ενημερώθηκε 20/01/2022 - 10:09

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχωρά στην αποκατάσταση ζημίων και φθορών που έχουν δημιουργηθεί από πλημμυρικά φαινόμενα και Θεομηνίες στα παρακάτω  υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα εντός χείμαρρων και σε έργα διευθέτησης αυτών:

 • Χείμαρρος Λαφιώνας τοιχίο τεχνικού επί της οδού 16 ΕΟ Καλλονής Στύψης προς Λαφιώνα
 • Χείμαρρος Βωβός Λ. Μύλων τεχνικά τοιχία στο ύψος Ανθοκηπίων Παπάλα και κτημάτων Τσακίρη
 • Χείμαρρος Ταξιάρχης Παρακοίλων τεχνικό κατάντη του οικισμού.
 • Χείμαρρος Τρύγωνα γεφύρι Ε.Ο. στον Συνεταιρισμό
 • Χείμαρρος Πέτρας Λιγώνας τεχνικά τοιχία πριν τις εκβολές επί της παραλιακής οδού
 • Χείμαρρος Πεδής Μανταμάδου τεχνικά εντός του κάμπου
 • Χείμαρρος Αγίας Μαρίνας και χείμαρρος τεχνικά αναχωμάτων Βαριάς Δήμου Μυτιλήνης
 • Χείμαρρος πύργων Θερμής τοιχίο κατάντη τεχνικού Ε.Ο. Μυτιλήνης- Θερμής.
 • Χείμαρρος Νυφίδας τεχνικό επί της Ε.Ο. Πολιχνίτου -Νυφίδας
 • Τεχνικό αποστράγγισης Ε.Ο. Αγιάσου -Πολιχνίτου στη θέση Μεγάλη Λίμνη
 • Χείμαρρος Αργένου- Λεπετύμνου τοιχίο όχθης στη θέση μεγάλα Θέρμα
 • Τοιχίο στον χείμαρρο Μόριας κατάντη του οικισμού
 • Τοιχίο στο χειμάρρου στο τεχνικό γέφυρας οικισμού Αμπελικού.
 • Τεχνικό στο χείμαρρο (Δύο Βρύσες) Βατούσας

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey