Πρόκειται να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων

749.526,68 € για το Σάρλιτζα

05/04/2022 - 19:00

Το 30ο θέμα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας που θα συνεδριάσει την Πέμπτη 6 Απριλίου είναι η «Έγκριση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» συνολικής δαπάνης 749.526,68 € με Φ.Π.Α.» με εισηγητή τον Δημήτρη Ακριώτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey