Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

32.685€ για ηλεκτροφωτισμό στους κόμβους σε Σκουτάρο, Μυστεγνά, Συκαμνιά, Τσόνια & Γενί Λιμάνι

11/03/2022 - 11:00

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την Σύμβαση Εκτελέσεως του Έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 32.685€, για τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων στο Σκουτάρο, Μυστεγνά, Συκαμνιάς, Τσόνια, Γενί Λιμάνι.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey