Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Από παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης Από παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης

01/12/2022 - 12:00 Ενημερώθηκε 01/12/2022 - 19:35

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, στις 6:300 μ.μ. συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Ευστράτιος Τζιμής.
 • Έκδοση Ψηφίσματος υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω covid-19 για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Τροποποίηση της αριθμ. 279/2022 (ΑΔΑ ΩΝΨΧ46ΜΓΘΓ-7ΒΦ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παράδοση περιουσιακών και λοιπών στοιχείων του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με τίτλο «Μιχαλέλειος Οίκος Ευγηρίας Πλωμαρίου» Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Τροποποίηση της αριθμ. 213/2021 (ΑΔΑ 93ΥΞ46ΜΓΘΓ-ΞΞΜ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη μίσθωση δημοτικών ακινήτων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λέσβου ΑΕ Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Έγκριση εκτέλεσης έργων και μελέτης αρμοδιότητας Δήμου Μυτιλήνης από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022 Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 851/2015 (ΑΔΑ ΩΚΧΕΩΛΦ-ΒΨ2) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά στην ίδρυση δημοτικού κοιμητηρίου στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους - Έγκριση εκτέλεσης σχετικών ενεργειών & εργασιών Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Συμψηφισμός δαπάνης για σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου με μελλοντικά οφειλόμενα μισθώματα του δημοτικού ακινήτου με τη διακριτική ονομασία «Δημοτικό Αναψυκτήριο Αγιάσου» Ι Εισηγητής Δήμαρχος Στρατής Κύτελης
 • Δημιουργία Φωτογραφικού Εργαστηρίου Δήμου Μυτιλήνης Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσακύρης
 • Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Πυργέλια» της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (αίτημα κ.κ. Καραβασίλη Σωκράτη & Παρασκευής) Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 • Έγκριση δημιουργίας εισόδου - εξόδου οχημάτων επί της Δημοτικής οδού Δ25, η οποία συμβάλει με την 36η Εθνική οδό Μόριας – Λάρσου (αίτημα κ. Χονδρομπίλα Βασιλείου) Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης Έγκριση δημιουργίας εισόδου - εξόδου οχημάτων επί της Δημοτικής οδού στην περιοχή Αλυφαντών, στη θέση «ΠΑΓΑΝΗ» (αίτημα εταιρείας «Ειρήνη Αγριτέλλη & Σια Ο.Ε.») Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 • Τοποθέτηση παραβολικού καθρέφτη σε δημοτική οδό στην περιοχή «Ακρωτήρι» της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 • Τοποθέτηση δύο πινακίδων κινδύνου Κ16 στη Δημοτική Κοινότητα Κώμης Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Μυτιλήνης» Ι Εισηγήτρια αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή
 • Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης Ι Ι Εισηγήτρια αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παρακολούθησης υλοποίησης μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα» Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Ευστράτιος Τζιμής
 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για το σχολικό έτος 2023-2024 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 71ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 73ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 75ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 76ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση 77ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για δύο Αντιδημάρχους του Δήμου Μυτιλήνης Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτήματος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εμβαδού 3.049,31τμ στη θέση «Πουριά» της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτήματος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εμβαδού 3.049,31τμ στη θέση «Πουριά» της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση πληρωμής προστίμων και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση έκδοσης νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την τράπεζα EUROBANK για τη μίσθωση ακινήτου Παλιού Λιμεναρχείου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 • Έγκριση διαγραφής: α) τιμολογίων παροχής υπηρεσιών εφημερίδων και  β) διαφόρων τιμολογίων Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης

 

 

 

 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey