Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Aπό παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης Aπό παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου Μυτιλήνης

25/10/2022 - 11:00

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στις 6:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022 Ι Εισηγητής Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης
 2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (με αεροϋποστηριζόμενους θόλους) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» Ι Εισηγητής Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος δωρεάν παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης και ανάληψη από το Δήμο της ευθύνης επισκευής - συντήρησής τους Ι Εισηγητής Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης
 4. Έγκριση υλοποίησης επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. ΔΤΥ/34652/14-10-2022) Ι Εισηγητής Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης
 5. Καθορισμός ενιαίου συντελεστή για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών και λοιπών κτιρίων και καθορισμός συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οριοθετημένου οικισμού Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 6. Μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου με σκοπό δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 7. Μίσθωση ακινήτων-γραφείων στη Μυτιλήνη με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου (μονάδων Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, Διοικητικών, Τεχνικών, Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας) Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 8. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 20.6615.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 9. Έγκριση 58ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 10. Έγκριση 59ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 11. Έγκριση 60ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 12. Έγκριση 61ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 13. Έγκριση 62ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 14. Έγκριση 63ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 15. Έγκριση 64ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 16. Έγκριση 65ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 17. Έγκριση 66ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 18. Έγκριση δαπάνης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου Νέστωρα Μαρίας Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης
 19. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης–Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων–Αποκριών–Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 20. Αντικατάσταση μέλους της πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς και Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 21. Καθορισμός διάρκειας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 22. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 23. Έγκριση συνέχισης, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, της λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ως «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» από τον κ. Σακαράκη Αντώνιο, επί της οδού Χριστουγέννων 1944 [Ο.Τ Γ200-γ] της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 24. Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος «ΑΠΕΣΟΥ» που συνορεύει με την ιδιοκτησία Χαράλαμπου Καμαρού στην κτηματική περιφέρεια Αγιάσου Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 25. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Παναγιούδας (ΦΕΚ 385/Δ’/1-6-99) σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 19/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και του υπ’ αριθμ. Α.Σ. 529/2017 Πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 26. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Μυτιλήνης» στην οδό Στρατή Μυριβήλη (Κυκλάδων), από την οδό Μυκόνου έως την οδό Θεοφίλου Χατζημιχαήλ της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 27. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης» Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 28. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην οδό Αρχιπελάγους της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 29. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης πυροσβεστικού οχήματος στην οδό Ηλία Ηλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 30. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην ΕΡΤ Αιγαίου επί της οδού Ε. Βοστάνη της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 31. Τοποθέτηση Ρυθμιστικής Πινακίδας Ρ-2 ''STOP'' σε διασταύρωση δρόμων από τον Άγιο Γεώργιο προς παλιό εργοστάσιο συνεταιρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 32. Τοποθέτηση Ρυθμιστικής Πινακίδας Ρ-2 ''STOP'' σε διασταύρωση δρόμων από τον Άγιο Γεώργιο προς παλιό εργοστάσιο συνεταιρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 33. Τοποθέτηση Ρυθμιστικής Πινακίδας Ρ-2 ''STOP'' σε διασταύρωση δρόμων στο νεκροταφείο Βαρειάς της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 34. Τοποθέτηση παραβολικών καθρεφτών σε οδούς στο Δήμο Μυτιλήνης (Απόφ. 69/2022 ΕΠΖ) Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 35. Τοποθέτηση παραβολικών καθρεφτών σε οδούς στο Δήμο Μυτιλήνης (Απόφ. 70/2022 ΕΠΖ) Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 36. Τοποθέτηση Πινακίδων Κινδύνου Κ16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) στην οδό Κυβοπούλου στη Νεάπολη Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 37. Τοποθέτηση πληροφοριακής Πινακίδας Π25 (Οδός αδιέξοδη) στην αρχή της οδού Χρύσανθου Θερμιώτη, στη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου, της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 38. Χωροθέτηση διαβάσεων πεζών επί των οδών Μικράς Ασίας και 8ης Νοεμβρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 39. Χωροθέτηση διάβασης πεζών επί της οδού Γυμνασιάρχου Δαυίδ, μπροστά από το 13ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 40. Κατάργηση διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 41. Έγκριση απότμησης - υποβάθμισης κρασπέδου και διαμόρφωσης πεζοδρομίου στην είσοδο - έξοδο πρατηρίου υγρών καυσίμων επί της Οδού Ελ. Βενιζέλου 24 της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 42. Έγκριση συγκεντρωτικής έκθεσης αυτοψίας για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 43. Αποδοχή προγράμματος δακοκτονίας για το Δήμο Μυτιλήνης, περιόδου 2022 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 44. Προγραμματισμός ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 Ι Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή
 45. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στον άπορο δημότη με αρχικά ονόματος Ρ.Ε. Ι Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή
 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη Ηλεκτρολογικού Σχεδίου Υφιστάμενων Κτιρίων» ιδιοκτησίας Δήμου Μυτιλήνης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Στρατής Τζιμής

 

 

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey