Αναγκαίες διορθώσεις σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής για τον νόμιμο και τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού μας

Ο Δήμος Μυτιλήνης «αυξήθηκε» κατά 413 άτομα, ενώ ο δήμος Δυτ. Λέσβου «μειώθηκε» κατά 3.781!

15/01/2023 - 10:00 Ενημερώθηκε 16/01/2023 - 19:36

Τις τελευταίες μέρες του απερχόμενου χρόνου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, του 2021, σύμφωνα με τα οποία προέκυψαν και οι λίγες αλλαγές σε ότι αφορά την κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια της χώρας, με βάση την απογραφή του νόμιμου πληθυσμού της χώρας. Στις εκλογικές περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου, όπως ήδη δημοσιοποιήθηκε δεν έχουμε καμιά μεταβολή σε σχέση με τις βουλευτικές έδρες, αφού η «επικίνδυνη» για να γίνει μονοεδρική Χίος τελικά παραμένει διεδρική. Η απογραφή καταγράφει τον νόμιμο και τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας, κατά το διάστημα που πραγματοποιείται. Τα στοιχεία της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού σε μια περιοχή προφανώς και δεν ταυτίζονται με τον μόνιμο πληθυσμό στην ίδια περιοχή, τον πληθυσμό δηλαδή που είναι καταγεγραμμένος στα δημοτολόγια του κάθε δήμου και των κοινοτήτων που τον συναποτελούν, αλλά που δεν είναι απαραίτητο και να κατοικεί εκεί. Είναι αναγκαίο να γίνει αυτή η διευκρίνιση, γιατί υπάρχει σύγχυση μεταξύ του νόμιμου και του μόνιμου πληθυσμού μιας περιοχής και πολλές φορές συγκρίνονται λανθασμένα τα δυο αυτά στοιχεία από πολλούς, μηδέ και «ημών» εξαιρουμένων, με αποτέλεσμα να βγαίνουν λανθασμένα συμπεράσματα, που οφείλουμε να διορθώσουμε προς αποκατάσταση της ακρίβειας των στοιχείων. Τούτων δοθέντων λοιπόν και κατόπιν πληρέστερης ενημέρωσης οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την ορθή εικόνα των στοιχείων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης απογραφής του 2011, προκειμένου να καταγράψουμε τις σωστές αυξομειώσεις του νόμιμου και κυρίως του μόνιμου πληθυσμού της Λέσβου, μεταξύ των δυο απογραφών.  

Άλλος ο νόμιμος και άλλος ο μόνιμος πληθυσμός 

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2021 ο νόμιμος πληθυσμός της Λέσβου είναι 81.983 (ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν 85.412), έχουμε δηλαδή μια μείωση του νόμιμου πληθυσμού του νησιού κατά 3.429 άτομα. Και αυτός κατανέμεται μεταξύ του δήμου Μυτιλήνης, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής έχει 53.314 (ενώ το 2011 είχε 55.673) νόμιμο πληθυσμό, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για το δήμο Δυτικής Λέσβου είναι σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή 28.669 (ενώ το 2011 ήταν 29.739). Τα επίσημα στοιχεία της απογραφής για τον νόμιμο πληθυσμό, που δημοσιοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες, έχουν δοθεί μέχρι και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας ανά δήμο της χώρας, ενώ τα στοιχεία της απογραφής για τον μόνιμο πληθυσμό έχουν δοθεί μέχρι σε επίπεδο δήμων. Δεν έχουν δηλαδή ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα - των πρώην δηλαδή «Καλλικρατικών δήμων- ούτε ασφαλώς ανά Τοπικό Συμβούλιο και πολύ περισσότερο ανά οικισμό. Και τα στοιχεία αυτά της απογραφής, του μόνιμου πληθυσμού έχουν την μεγαλύτερη σημασία και αξία, γιατί εκτός του ότι δείχνουν και τις αυξομειώσεις πληθυσμού και που αυτές συντελέστηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, αποτελούν και το στοιχείο εκείνο που έχει να κάνει με τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί από τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού ανά δήμο, δημοτική ενότητα και τοπικό συμβούλιο θα εξαρτηθεί και η σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων, η εσωτερική κατανομή των συμβούλων ανά δημοτική ενότητα και ασφαλώς και η εκπροσώπηση των κοινοτήτων. 

Οι αυξομειώσεις στον μόνιμο πληθυσμό 

Στο προηγούμενο φύλλο του «Ε» κάναμε μια πρώτη εκτίμηση της κατανομής των δημοτικών συμβούλων, ανά Δ.Ε. στους δυο δήμους του νησιού μας, που επειδή έχουμε δεδομένη αλλαγή στον αριθμός των δημοτικών συμβούλων και στους δυο δήμους -ο δήμος Μυτιλήνης από 33 πηγαίνει σε 35 σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο που θα ισχύσει στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ ο δήμος Δυτικής Λέσβου από 33 που έχει σήμερα θα πέσει στους 29- αναμένεται και μερική διαφοροποίηση σε σχέση με την σημερινή κατανομή των συμβούλων ανά Δ.Ε. Ωστόσο οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η οριστική κατανομή θα μπορεί να γίνει όταν θα έχουμε τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού, ανά δήμο και δημοτική ενότητα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, οι πληροφορίες μας λένε ότι τέλος Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου πρόκειται να δημοσιευτούν τα στοιχεία της απογραφής στο ΦΕΚ, αφού εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνουν οι δημοτικές εκλογές χωρίς τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού ανά δήμο, ανά Δ. Ε. και τοπικό συμβούλιο, αφού θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσους συμβούλους εκλέγει κάθε δήμος,σύμφωνα με τα πληθυσμιακά στοιχεία, ποια είναι η κατανομή τους ανά Δ.Ε. και πόσους εκλέγει το κάθε Τοπικό Συμβούλιο, ή αν εκλέγει μόνο πρόεδρο. Αυτό που προς το παρόν γνωρίζουμε είναι ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Λέσβου , σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής ανέρχεται στις 83.068, ενώ σύμφωνα με την προηγούμενη απογραφή ήταν 86.436. Έχουμε δηλαδή μια μείωση του μόνιμου πληθυσμού κατά 3.368 στο νησί. Η οποία μείωση αφορά αποκλειστικά τελικά το δήμο Δυτικής Λέσβου - και όχι όπως εκ παραδρομής γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο του «Ε» ότι η μείωση αυτή προερχόταν (!) από το δήμο Μυτιλήνης, συγκρίνοντας λανθασμένα τα στοιχεία του μόνιμου με τον νόμιμο πληθυσμό - αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2021 ο δήμος Δυτικής Λέσβου έχει μόνιμο πληθυσμό 24.783, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν 28.564. Καταγράφεται δηλαδή μια μείωση του μόνιμου πληθυσμού κατά 3.781 άτομα. Ενώ στο δήμο Μυτιλήνης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής που δημοσιοποιήθηκαν ο μόνιμος πληθυσμός είναι 58.285, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν 57.872, παρατηρείται δηλαδή μια μικρή αύξηση της τάξης των 413 ατόμων! 

21 χωριά κάτω ή στο όριο των 300 δημοτών  

Έχει επιπλέον ενδιαφέρον, εν όψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, να γνωρίζουμε τα επίσημα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού και ανά Τοπικό Συμβούλιο, δοθέντος ότι σύμφωνα με το νέο εκλογικό νόμο που θα πραγματοποιηθούν οι δημοτικές εκλογές τα Τ.Σ. που θα είναι με κάτω από 300 άτομα μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, δικαιούνται να εκλέξουν μόνο πρόεδρο, ενώ πάνω από το όριο των 300 ατόμων μόνιμου πληθυσμού, οι εκπρόσωποι που εκλέγονται στα Τ. Σ. διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πληθυσμό, με την πλειοψηφία αυτών να εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο των δημάρχων. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής, που προς το παρόν είναι ενδεικτικά , εν όψει των επίσημων στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού, κάτω από το όριο των 300 μόνιμου πληθυσμού, στον μεν δήμο Μυτιλήνης βρισκόταν 8 χωριά (Ασώματος, Λ.Μύλοι, Μυχού, Συκούντα, Κώμη, Ακράσι, Νεοχώρι και Τρύγωνας) και λίγο πάνω από το όριο των 300 άλλα 4 χωριά (Πλακάδος, Αμπελικό, Μεγαλοχώρι και Παλαιοχώρι), στον δε δήμο Δυτικής Λέσβου κάτω από το όριο των 300 βρίσκονταν ήδη 7 χωριά (Νάπη, Πτερούντα, Αργενος, Λεπέτυμνος, Λαφιώνα, Υψηλομέτωπο και Σταυρός), ενώ λίγο πάνω από τα 300 άτομα πληθυσμό, βρισκόταν το Σίγρι (333) και η Συκαμιά (309) και με δεδομένο ότι έχουμε μια σημαντική μείωση πληθυσμού στην επικράτεια του συγκεκριμένου δήμου, δεν αποκλείεται κάτω από το όριο των 300 ατόμων να βρεθούν και άλλα χωριά. Όπως και να το κάνουμε είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα στα τρία χωριά στο δήμο Μυτιλήνης και ένα στα τέσσερα χωριά στο δήμο Δυτικής Λέσβου είναι κάτω ή στα όρια των 300 κατοίκων. Και δεν περιμένει κανείς τα στοιχεία της απογραφής για να διαπιστώσει την ανησυχητική μείωση των μόνιμων κατοίκων στα χωριά του νησιού μας, που προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη και από τα επίσημα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού, όπως καταγράφονται και στην τελευταία απογραφή.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey