Μέσω του προγράμματος HYDROUSA

Κυκλική οικονομία στην Άντισσα

22/09/2022 - 08:00 Ενημερώθηκε 22/09/2022 - 17:14

Η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, με τα επεξεργασμένα λύματα της Άντισσας να επαναχρησιμοποιούνται στην άρδευση και υδρολίπανση καλλιεργειών και το παραγόμενο βιοαέριο να αξιοποιείται ως καύσιμο κίνησης σε δημοτικό απορριμματοφόρο όχημα!

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, μαζί με τη ΔΕΥΑΛ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «HYDROUSA: Διαχείριση αποθεμάτων νερού με χρήση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων επανάχρησης για την περιοχή της Μεσογείου». Το πρόγραμμα HYDROUSA στοχεύει στην ανάπτυξη και την επίδειξη καινοτόμων συστημάτων χαμηλού κόστους για τη διαχείριση μη συμβατικών ρευμάτων νερού, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, των όμβριων υδάτων, των υπογείων υδάτων, του θαλάσσιου νερού ακόμη και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Στην Ελλάδα υλοποιείται σε Λέσβο, Μύκονο και Τήνο με την εφαρμογή 13 καινοτομιών σε 6 διαφορετικά πιλοτικά συστήματα. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συμμετέχουν σε αυτό συνολικά 27 φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

 

Στο πλαίσιο της 9ης συνάντησης συνεργατών και εταίρων του προγράμματος «HYDROUSA», πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί επίσκεψη στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Άντισσας, όπου τα τελευταία 3 χρόνια αναπτύσσεται  πιλοτικά το καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (αναερόβιες διαδικασίες, κατασκευασμένοι υγρότοποι και απολύμανση για επανάχρηση νερού και θρεπτικών ουσιών και ανάκτηση ενέργειας με τη μορφή βιοαερίου, με αναβάθμισή της σε μεθάνιο υψηλής καθαρότητας για την τροφοδοσία οχημάτων) και διάθεσης (αγροτεμάχια με καλλιέργειες καλαμποκιού, αρωματικών φυτών, λαχανικών, κλπ). Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων σχετικά με την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων και την επίπτωση στην απόδοση των καλλιεργειών.

Προκειμένου οι κάτοικοι της Λέσβου να κατανοήσουν τις προτεινόμενες λύσεις αξιοποίησης μη συμβατικών ρευμάτων νερού (λύματα, όμβρια, ατμοσφαιρική υγρασία, θάλασσα), ενόψει του εντεινόμενου προβλήματος λειψυδρίας, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα διοργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Άντισσας για σχολεία, όπου οι εξειδικευμένοι ερευνητές που έχουν εγκαταστήσει, λειτουργούν και παρακολουθούν τα συστήματα, θα εξηγήσουν τη σκοπιμότητα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα οφέλη τους.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, Ασανούλα Κοκκινέλλη Γιαννή χαιρέτισε τη συνάντηση επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αναγνωρίζει ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί μονόδρομος καθώς μπορεί να διασφαλίσει μέρος της ενέργειας και του νερού που έχει ανάγκη το νησί μας. Παράλληλα τόνισε την κρισιμότητα της συνέχισης του έργου και της επέκτασής του και σε άλλες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

Μουτζούρης:«Ως Περιφερειακή Αρχή, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στις νέες ανάγκες διαχείρισης των φυσικών πόρων»

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης κατόπιν προσκλήσεως, παραβρέθηκε την Τετάρτη 21.9.2022 στην Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου HYDROUSA που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Διευθύντρια της Εταιρίας Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης  ΕΛΟΡΙΣ Μαρία Κωνστάντογλου και ο  Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Παναγιώτης Παρασκευάς.

Το έργο HYDROUSA είναι ένα έργο Δράσης Καινοτομίας Horizon 2020, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και συντονίζει το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας της Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη συμμετοχή 28 εταίρων από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο  του έργου, έχει αναπτυχθεί ένα κυκλικό σύστημα διαχείρισης των λυμάτων στην Άντισσα με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της ΔΕΥΑ Λέσβου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Το σύστημα λειτουργεί από το Μάρτιο του 2021 και επεξεργάζεται με επιτυχία τα λύματα της περιοχής ανακτώντας υψηλής ποιότητας νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση καλλιεργειών.

Στο μικρό χαιρετισμό που κλήθηκε να απευθύνει ο Περιφερειάρχης, αναφέρθηκε στην καλή και αποδοτική συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πόσο σημαντική είναι,  καθώς και στην σημαντική καινοτόμα δράση διαχείρισης του νερού και των λυμάτων που αναπτύχθηκε στη περιοχή της Άντισσας.

«Ως Περιφερειακή Αρχή, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στις νέες ανάγκες διαχείρισης των φυσικών πόρων που δημιουργούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η αύξηση των αναγκών του ανθρώπου, υπό συνθήκες αειφορίας και προστασίας του Περιβάλλοντος. Καινοτόμες λύσεις όπως αυτές που αναπτύσσονται, από την HYDROUSA βασισμένες στη διαχείριση του νερού και των λυμάτων, κλείνουν  τους βρόχους του νερού ,ενισχύουν και αναπτύσσουν την αγροτική παραγωγή, δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία. Η αναζήτηση, ανάπτυξη και προώθηση λύσεων αειφορίας που στηρίζονται στη Φύση και σε απόλυτη αρμονία μαζί της με στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου, αποτελεί κοινό επιθυμητό στόχο που θα παραμείνουμε προσανατολισμένοι ως Περιφέρεια με το βλέμμα στο μέλλον. Σ’ αυτό έχουμε φωτοδότη το Πανεπιστήμιό μας, που πρωτοπορεί στην Επιστημονική Έρευνα και τις Καινοτόμες προτάσεις».

  

 

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey