Προχωρούν οι διαδικασίες από τον Αρμό Βορείου Αιγαίου

Κατασκευές γηπέδων 5x5 σε Χίδηρα & Βρίσα

23/01/2023 - 19:00

Μετά από σχετική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προχωρά τις διαδικασίες με Προγραμματική Σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», για την εκπόνηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης για τα εξής έργα:

  • Εργασίες ηλεκτροφωτισμού στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Ερεσού, της Φίλιας, του Μεσοτόπου και του Μολύβου
  • Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στα Χίδηρα
  • Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Βρίσα
  • Ανακατασκευή γηπέδου Βασιλικών

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey