Εγκρίθηκε πρόταση χρηματοδότησης που ξεπερνά τα 3 εκ. ευρώ

Γωνιές Ανακύκλωσης σε Δυτική Λέσβο

17/11/2022 - 16:00

Εγκρίθηκε από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου η πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Πράσινων Σημείων.

Με την ανάπτυξη των συγκεκριμένων υποδομών μέσω της πρότασης που ξεπερνά τα 3 εκ. ευρώ, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα εκτρέπει τουλάχιστον 5 ρεύματα αποβλήτων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, βιοαπόβλητα) που παράγονται στα νοικοκυριά, προς μονάδες αξιοποίησής τους.

Βέρρος: «Για πρώτη φορά, σχεδιάστηκαν και θα εφαρμοστούν ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης»

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο «με το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης, το 94% των δημοτικών αποβλήτων καταλήγουν σε σύμμεικτη μορφή στον κεντρικό ΧΥΤΑ του νησιού στην περιοχή «Κλεφτόβιγλα». Για πρώτη φορά, σχεδιάστηκαν και θα εφαρμοστούν ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Έχουμε ανεβάσει τον πήχη ψηλά, αφού μέσω των συγκεκριμένων και άλλων δράσεων (π.χ. χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων) επιδιώκουμε να περιορίσουμε στο μισό τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή στα επόμενα χρόνια».

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν (α) την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης (κάδους, container, απορριμματοφόρα οχήματα, κλπ), (β) τη δημιουργία 27 Γωνιών Ανακύκλωσης σε 22 επιλεγμένους οικισμούς, (γ) την κατασκευή 3 Πράσινων Σημείων σε Καλλονή, Άντισσα και Πολιχνίτο, όπου θα συγκεντρώνονται τα διάφορα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών είτε από τους ίδιους τους πολίτες, είτε από το Δήμο (συλλογή από Γωνίες Ανακύκλωσης) και (δ) δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών (οικιακών παραγωγών), ώστε να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.

 

Ο στόχος

Στόχος τώρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου είναι η βιώσιμη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και ειδικότερα:

  • ο περιορισμός των σύμμεικτων δημοτικών αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή (περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος)
  • η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης
  • ο περιορισμός των προσμίξεων και της δυσκολίας του μετέπειτα διαχωρισμού τους
  • η καλύτερη ποιότητα ανακτώμενων υλικών,
    η εξοικονόμηση πρώτων υλών
  • η αύξηση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ στο νησί της Λέσβου
  • το οικονομικό όφελος από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών
  • οι νέες θέσεις εργασίας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey