Αυτή την Κυριακή η εκλογή μελών σε Οικονομική, Ποιότητα Ζωής & Προεδρείο Συμβουλίου

Έρχονται δημαιρεσίες στον Δήμο Μυτιλήνης

05/01/2022 - 09:26

Συνεδριάζει την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, στις 6:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης έχοντας κυρίαρχο θέμα τις δημαιρεσίες. Συγκεκριμένα η ημερήσια ατζέντα περιλαμβάνει τρία θέματα, την εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, την εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης και εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey