Τρέχει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου

Εργασίες στον βρεφικό σταθμό «Μαρία Αμπατζή»

11/11/2020 - 14:02

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 68.376,07 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 80.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

 Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Μυτιλήνης και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και εργασιών για την προσαρμογή του κτιρίου του βρεφικού σταθμού «Μαρία Αμπατζή» στις προδιαγραφές του ΠΔ99/2017.

Το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ¨ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017» χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών και του Προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι προθεσμίες

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04- 12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 19-11-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο στις 26-11-2020 (πληροφορίες : Αραμπατζή Κατερίνα, Ανδριάνη Καλλιόπη), (πληροφορίες για τη μελέτη : Συριανού Κωνσταντίνα).

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Οδός : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τηλ. : 2251350558, 2251350521, fax : 2251350508, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ιστοσελίδα : www.mytilene.gr). Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Συριανού Κωνσταντίνα, τηλ. 2251350504, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey