Τζιμής: «Ο Κύτελης πέτυχε χρηματοδοτήσεις από όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα»

Ο αντιδήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Τζιμής Ο αντιδήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Τζιμής Φωτογραφία Αρχείου: Ελένη Γαλάνη

Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον Αφάλωνα

26/08/2022 - 11:00

Προχωρά το έργο επισκευής και διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στον Αφάλωνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μυτιλήνης στην οποία σημειώνεται ότι την Πέμπτη  25 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου κατασκευής του θεματικού έργου.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το ποσό των 260.000 € και αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε υφιστάμενο χώρο στάθμευσης στην είσοδο του οικισμού Αφάλωνα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι  ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εκτός των χωματουργικών εργασιών θα κατασκευαστεί το τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 65,00 μ. και ύψους 2,50 μ., για τη συγκράτηση των πρανών, επειδή τμήματα του τοιχίου αυτού έχουν αστοχήσει, δημιουργώντας κίνδυνο κατολίσθησης σε μεγάλα τμήματα του χώρου στάθμευσης. Ακόμη θα κατασκευασθεί στερεό εγκιβωτισμού, ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος πρασίνου (παρτέρι). Επιπλέον θα τσιμεντοστρωθεί τμήμα του χώρου στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 65,00 μ. * 9,00 μ., όπου θα κατασκευασθεί σταμπωτό δάπεδο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ακόμη την τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος του τοιχίου καθώς και κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και την τοποθέτηση είκοσι φωτιστικών σωμάτων επί ιστών.

Τζιμής: «Ο Κύτελης πέτυχε χρηματοδοτήσεις από όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα»

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι «ο Δήμαρχος, Στρατής Κύτελης, διεκδίκησε και πέτυχε χρηματοδοτήσεις από όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ασφάλειας των δημοτών. Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις και απαιτήσεις της Δημοτικής Αρχής και επιτελούν σπουδαίο έργο. Στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμό έλαβαν μέρος 8 κατασκευαστικές εταιρείες και η έκπτωση κυμάνθηκε μεταξύ 8 έως 41%. Η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για την επιλογή του Αναδόχου».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey