Αλλάζουν 11.306 φωτιστικά στον Δήμο Μυτιλήνης

Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Μυτιλήνης

07/10/2021 - 20:10 Ενημερώθηκε 08/10/2021 - 10:49

Τρέχει από τον Δήμο Μυτιλήνης ο διαγωνισμός για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 8.553.244,12€. Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την μελέτη θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης του έργου.  

Οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού (φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες) στο Δήμο Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις  μελέτες και τα καταγραφικά στοιχεία που είναι εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, παιδικές χαρές του Δήμου, όπως καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν συνολικά και ανά κατηγορία είδους εξοπλισμού, που τέθηκαν στη διάθεση του Συμβούλου, για τα συμβατικού τύπου φωτιστικά σημεία, ανέρχονται σε 11.306 τεμάχια.

Ο στόχος

Με τη συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία ο Δήμος έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη συγκέντρωση αξιόπιστων και ακριβών οικονομικών στοιχείων, τα οποία θα βοηθήσουν στην ωρίμανση μελλοντικών επενδύσεων στα έργα υποδομών και ειδικότερα του Οδοφωτισμού. Το πρόσφατο δυσχερές οικονομικό κλίμα ασκεί πίεση στον προϋπολογισμό των δημόσιων φορέων και οδηγεί στην υιοθέτηση πρακτικών σημαντικής εξοικονόμησης, οι οποίες γίνονται σε ετήσια βάση και οι οποίες θα ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το σημαντικότερο τμήμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός Δήμου προέρχεται από το δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός – Οδοσήμανση), ενώ δαπανώνται σημαντικά ποσά ετησίως για τη συντήρησή του. Επιπλέον, η λειτουργία του δικτύου έχει και ένα περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλές εκπομπές CO2 (0,52Kgr/KWh), έκλυση θερμότητας από τα ίδια τα φωτιστικά σώματα και σε μόλυνση του περιβάλλοντος με βαρέα μέταλλα κατά την απόθεση των λαμπτήρων στους χώρους αποκομιδής. Σημειώνεται πως ο πραγματικός χρόνος ζωής του συμβατικού λαμπτήρα δεν ξεπερνά τις 5.000 - 10.000 ώρες λειτουργίας. Οι πρόσθετες απαιτήσεις για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα θα συμβάλουν όχι μόνο στη βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά και στην επίτευξη πρόσθετων εσόδων μέσω της μείωσης της χρήσης ενέργειας.

Παράλληλα και με την αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού προτείνεται να δημιουργηθεί μία πόλη με αυτόνομη, ασφαλή, εργονομική και χαμηλού κόστους “συνδεδεμένη” υποδομή για την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς η παρούσα πρόταση αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση Οδοφωτισμού που μπορεί να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων φωτισμού στο Δήμο και παράλληλα, μέσω των φωτιστικών σωμάτων, σε επιλεγμένα σημεία της γεωγραφικής έκτασης του, θα υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται πολλαπλές υπηρεσίες, “έξυπνης πόλης”, κάτω από μία ενιαία υποδομή και με ενιαία διαχείριση.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey