Εκλέγεται νέα διοίκηση στη ΔΕΔΑΠΑΛ

23/01/2021 - 16:31

«Με την υπ’ αριθμ. 107-01/2021 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (εφόσον δεν αλλάξουν οι ισχύουσες απαγορεύσεις συναθροίσεων λόγω της πανδημίας), την Παρασκευή 12/02/2021, με χρονικό περιθώριο ψηφοφορίας από τις 11:00 έως τις 15:00», αυτό έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΔΑΠΑΛ, δρομολογώντας εξελίξεις στη διαδημοτική εταιρία διαχείρισης των σκουπιδιών, που εδώ και 16 περίπου μήνες παραμένει με το προηγούμενο συμβούλιο, που εκλέχτηκε επί ενιαίου δήμου και δημαρχίας Σπ. Γαληνού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, την οικονομική διαχείριση για το 2020, την εκλογή του νέου Δ.Σ. και διάφορες ανακοινώσεις.
Χρήσιμο «εργαλείο»
Στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΑΠΑΛ, που το μετοχικό της κεφάλαιο έχουν οι δύο δήμοι, που προέκυψαν από τη διάσπαση του ενιαίου δήμου Λέσβου, ο δήμος Μυτιλήνης και ο δήμος Δυτικής Λέσβου, καθώς και η ΠΕΔ Βορ. Αιγαίου, θα συμμετέχουν οι ορισθέντες εκπρόσωποι από τους τρεις φορείς, προκειμένου να εκλέξουν τη νέα διοίκηση της διαδημοτικής επιχείρησης, που μέχρι τώρα λειτουργούσε με πρόσωπα που δεν εκπροσωπούσαν τις νεοεκλεγμένες δημοτικές αρχές. Ήταν φανερό ότι η διάδοχη κατάσταση από τον ενιαίο δήμο στο νέο σκηνικό που διαμορφώθηκε μετά τη διάσπαση δεν είχε προσδιοριστεί επακριβώς και χρειάστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις για να διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο της νέας εποχής. Υπήρξαν και διαφωνίες μεταξύ των δυο δήμων, όπως άλλωστε και σε άλλα θεσμικά όργανα και έτσι η καθυστέρηση εκλογής νέας διοίκησης ξεπέρασε τα ανεκτά χρονικά όρια.
Η ΔΕΔΑΠΑΛ έχει να διαχειριστεί ένα τεράστιο έργο, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση των σκουπιδιών, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα προγράμματα που ήδη τρέχουν. Όμως συγχρόνως η ΔΕΔΑΠΑΛ είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο», που χωρίς να ξεφεύγει από την κύρια αποστολή της, μπορεί να στηρίξει ποικιλοτρόπως το έργο των δήμων, προς όφελος των δημοτών και της περιβαλλοντικής προστασίας του νησιού μας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey