Υπογράφτηκε η προκήρυξη του έργου εκτιμώμενης αξίας €307.500,00

Ασφαλτόστρωση δρόμου από Άγιο Γρηγόριο έως διακλάδωση από Τάρτι

27/01/2022 - 14:26 Ενημερώθηκε 27/01/2022 - 18:24

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη επιλογής αναδόχου για το  έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ», εκτιμώμενης αξίας 307.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%).

Το έργο αφορά στη βελτίωση διά της ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που ξεκινά από το παρεκκλήσι του Αγ. Γρηγόριου και καταλήγει στη διακλάδωσή του με την ασφαλτοστρωμένη οδό προς «Τάρτι».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey