Για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης

€165.000 στον Παιδικό Σταθμό Καλλονής

04/11/2021 - 13:40

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Καλλονής στις Προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 165.000 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια κοινωνικής πρόνοιας εκτός από γηροκομεία.

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey