Προχωρά το σχετικό αίτημα από το Δήμο Μυτιλήνης

1.281.426,40 ευρώ η ενεργειακή αναβάθμιση του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης – 2ου Λυκείου

08/03/2021 - 23:50 Ενημερώθηκε 09/03/2021 - 11:28

1.281.426,40 ευρώ θα κοστίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης – 2ου Λυκείου Μυτιλήνης.  Ο Δήμος Μυτιλήνης προχωρά το σχετικό αίτημα. Ακόμη σημειώνεται ότι το ποσό θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Το κτίριο του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης - 2ου Λυκείου Μυτιλήνης, χρήζει εκτεταμένων εργασιών τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις , προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, για την αναβάθμιση του σε ενεργειακή κατηγορία Β+ και πάνω.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey