FOLLOW US

Περιβάλλον

  • Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα (ΚΠΕ Λέσβου)
Ολοκληρώθηκε η μελέτη εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων

Ολοκληρωμένη Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης του ΚΠΕ Λέσβου εκπονήθηκε από το εξειδικευμένο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το σημαντικό περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης του Κέντρου. Στη δράση συνεργάστηκαν και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Λέσβου, ενώ συντονίστρια ήταν η υπεύθυνη του ΚΠΕ κ. Ηλέκτρα Καλδέλλη. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας παρουσιάζονται μάλιστα στο Διεθνές Συνέδριο AΙTAΕ-2018, που διεξάγεται  αυτές τις μέρες στη Μυτιλήνη, έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα (ΚΠΕ Λέσβου) υποστηρίζει τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, υλοποιώντας δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τόσο της Λέσβου όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας. Τη φετινή σχολική χρονιά (2017-2018) στις δράσεις του Κέντρου συμμετείχαν μάλιστα 4200 μαθητές και 420 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΚΠΕ καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για την υποστήριξη του φωτισμού και του εξοπλισμού του, η οποία αυξάνεται σημαντικά κατά τις περιόδους φιλοξενίας ομάδων ενημέρωσης και περιβαλλοντικών σεμιναρίων, ενώ καλύπτει τις ανάγκες του σε θέρμανση κυρίως με λέβητα πετρελαίου.

Υλοποιώντας την Ενεργειακή Αναβάθμιση, θα αξιοποιηθεί η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια της περιοχής Ασωμάτου με την τοποθέτηση μικρού αριθμού κατάλληλων φωτοβολταϊκών πλαισίων, μέσα από τη διαδικασία ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) καθώς και η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των θερμικών φορτίων και των αναγκών σε ζεστό νερό. Να σημειωθεί ότι μετά από προσεκτικό σχεδιασμό το έργο έχει γίνει αποδεκτό από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή της Περιφέρειας (μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου), ενώ ήδη εξειδικευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος έχει επισκεφθεί και σχεδιάσει προσεκτικά την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Πλεονεκτήματα και οφέλη

Τα οφέλη από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν: α) την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας την κατανάλωση του πετρελαϊκού σταθμού της Μυτιλήνης και συνεπώς τη συνεπαγόμενη ρύπανση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην προστασία του κλίματος από την ανάλογη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, β) τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του ΚΠΕ, αφού το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτεται πλέον από την ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό και ένα ρεαλιστικό χρόνο απόσβεσης περίπου δέκα ετών, όταν η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού υπερβαίνει τα 25 έτη, καθώς και γ) τη συμβολή του εξοπλισμού στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών που επισκέπτονται το ΚΠΕ, δεδομένου ότι έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για εγκατάσταση και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ώστε οι νεαροί επισκέπτες να έρχονται σε άμεση επαφή με την αξιοποίηση των καθαρών ενεργειακών πηγών, όπως η ηλιακή ενέργεια. Επιπρόσθετα, συμβάλλει δ) στη δημιουργία ενός ζωντανού παραδείγματος λελογισμένης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για όφελος του κοινωνικού συνόλου, δίνοντας αντίστοιχες ιδέες στους ενήλικες εκπαιδευόμενους ώστε να επιχειρήσουν ανάλογες εφαρμογές, αλλά και ε) στην ανάδειξη του ΚΠΕ Λέσβου ως ενός φωτεινού παραδείγματος, όπου η θεωρητική ενημέρωση για καθαρές περιβαλλοντικές λύσεις συνδυάζεται με αντίστοιχες πραγματικές εφαρμογές.

Με τα δεδομένα αυτά, το μόνο που μένει για την έναρξη κατασκευής του πρωτοποριακού αυτού έργου είναι η έγκριση χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου. Για περίεργο λόγο και παρά τη συνεχή συνεννόηση με τους αρμόδιους, το ποσό των σχεδόν €20.000 δεν έχει ενταχθεί στο φετινό προϋπολογισμό, παρότι υπήρχε ήδη στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top