Ποιες οι ειδικότητες που αναμένεται να λειτουργήσουν;

Τρέχουν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης

24/08/2021 - 12:41

Οι ειδικότητες Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών, Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων, Κομμωτικής Τέχνης και Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων είναι εκείνες που θα λειτουργήσουν (με ελάχιστο αριθμό είκοσι εισακτέων) στην ΕΠΑΣ Μυτιλήνης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον Διευθυντή Αθανάσιο Ιατρίδη.

Οι σχολές του ΟΑΕΔ, ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι ΕΠΑΣ με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σε αυτές διαρκεί δύο (2) έτη και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι :

Α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 έως 2006

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από 4 Αυγούστου.

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:

  • Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  • Απαραίτητα βιβλία βοηθήματα
  • Επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
  • Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/ Πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται/ ασφαλίζονται από τους εργοδότες
  • Αναβολή στράτευσης

Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (έντυπη)
  • Τίτλος σπουδών
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία ταυτοτητας
  • Επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey