Εκπαιδευτικό ταξίδι των μαθητών του ΕΠΑΛ στην Πορτογαλία

Από την Καλλονή στο Πόρτο

07/02/2023 - 11:00

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής συνεχίζει την πορεία του προς την Ευρώπη που του έχει ανοίξει η Απονομή της Διαπίστευσης στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υλοποιώντας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Erasmus+, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ, με τίτλο «Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι για τον Εργαζόμενο στον Τομέα της Υγείας – Ελέγχοντας τους Κινδύνους».
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16 μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής οι οποίοι θα προέρχονται από τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας της Β’ και Γ’ Τάξη. Οι συμμετέχοντες μαθητές, συνοδευόμενοι από τρεις συνοδούς εκπαιδευτικούς θα επισκεφθούν το Πόρτο της Πορτογαλίας για δύο εβδομάδες κατά το χρονικό διάστημα από 11-02-2023 έως 26-02-2023.
Κατά την παραμονή τους στο Πόρτο θα παρακολουθήσουν σεμινάρια, η ανάγκη υλοποίησης των οποίων προέκυψε με αφορμή την πανδημία, με θέμα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον Τομέα της Υγείας και τους τρόπους ελέγχου των κινδύνων αυτών.
Παράλληλα, θα συμμετάσχουν σε τεχνικές και επαγγελματικές επισκέψεις σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες της Πορτογαλίας, επιτυγχάνοντας έτσι τη βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχει επιτευχθεί η σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας, καθώς με την επιτυχή παρακολούθηση της κατάρτισης οι μαθητές όχι μόνο θα έχουν αποκομίσει μοναδικές εμπειρίες αλλά και θα έχουν εμπλουτίσει το Βιογραφικό τους.
Επιπλέον, θα υλοποιηθούν πολιτιστικές δραστηριότητες με επισκέψεις σε μουσεία, χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, για την ανάπτυξη πολιτιστικών δεξιοτήτων, αλλά και ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή ζωή. «Οι συμμετέχοντες μαθητές από τη Δυτική Λέσβο θα πετύχουν να αναπτύξουν το Ευρωπαϊκό τους προφίλ και να νιώσουν την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη» σημειώνει καταλήγοντας η Διευθύντρια, Βασιλική Τσέτσινα. .

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey