Ζητούν από τον Δήμο να αξιοποιήσει το κτίριο της Ακαδημίας που πρόσφατα αναβαθμίστηκε με εθνικούς πόρους ως σχολικό συγκρότημα

Ακατάλληλο το κτίριο του ΟΑΕΔ για την μεταστέγαση του Μουσικού σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

12/04/2021 - 09:55

Έντονη η αντίδραση της κοινότητας του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, στην ανακοίνωσή του Δήμου Μυτιλήνης που χαρακτηρίζει τον χώρο του ΟΑΕΔ επαρκέστατο για την παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος απαντάει με δελτίο Τύπου και όχι με επίσημο έγγραφο στη σχολική κοινότητα. Μάλιστα θέτουν ερωτήματα από ποιον έχει χαρακτηριστεί επαρκέστατος ο χώρος αφού όπως σημειώνεται δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες κα άρα δεν υπάρχει ακόμη υπογεγραμμένο το τελικό πόρισμα αλλά ούτε οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Μάλιστα ζητείται η αξιοποίηση του κτιρίου της Ακαδημίας όπου φιλοξενούνται οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  «Το κτίριο της Ακαδημίας, προσφάτως αναβαθμίστηκε με εθνικούς πόρους ως «σχολικό συγκρότημα» και ως αυτό οφείλει ο Δήμος Μυτιλήνης να το διαχειριστεί» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί το δελτίο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συμπολίτες.

Διαβάζοντας προσεκτικά το πρόσφατο δελτίο τύπου του Δήμου Μυτιλήνης της 8ης Απριλίου 2021 περί επάρκειας του χώρου του ΟΑΕΔ για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου, θεωρούμε απαράδεκτο ένας χώρος ο οποίος ενώ:

 1. Διαθέτει συνολικό ωφέλιμο εμβαδό περί 690 τμ εκ του οποίου τα 130 τμ είναι τουαλέτες – όσο δηλαδή έχουμε καταθέσει και εμείς στην ένστασή μας για το πόρισμα της επιτροπής καταλληλόλητας.
 2. Διαθέτει πλάτος διαδρόμων έξω από τις αίθουσες 1.60 και 1.80 μ.
 3. Διαθέτει 3 αίθουσες καθηγητών “τρύπες”.
 4. Δεν περιλαμβάνει επαρκή αριθμό αιθουσών για τη διδασκαλία ατομικών οργάνων.
 5. Δεν περιλαμβάνει μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας μουσικών συνόλων (χορωδίες, ορχήστρες).
 6. Δεν περιλαμβάνει αίθουσα εκδηλώσεων ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ και αίθουσα φυσικών επιστημών, όπως έχουν όλα τα σχολεία.
 7. Δεν περιλαμβάνει αίθουσα φύλαξης μουσικών οργάνων και απαιτούμενους λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
 8. Δεν περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης (που οφείλουν να έχουν τα Μουσικά Σχολεία, καθώς το ωράριό τους είναι 8:00 με 15:00).
 9. Δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη έκταση αύλειου χώρου για τους μαθητές.

παρόλα αυτά, χαρακτηρίζεται ως “επαρκέστατος” για την λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου σε ό, τι αφορά την διδακτική και παιδαγωγική διαδικασία, την στιγμή μάλιστα που στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα στη Χρυσομαλλούσα, το Μουσικό Σχολείο χρησιμοποιεί τουλάχιστον 900 τμ (χωρίς να συνυπολογίζονται οι τουαλέτες!). Είναι προφανές, ότι από τα παραπάνω, μάλλον τεκμαίρεται η ακαταλληλότητα του χώρου για το ΜΣΜ. Άρα λοιπόν, ποιο πρόβλημα πάει να λυθεί με αυτήν τη μεταστέγαση, που οι αρμόδιοι αναφέρουν ως λύση του στεγαστικού του ΜΣΜ; Η σχολική κοινότητα του ΜΣΜ έχει αποστείλει αρκετά έγγραφα αρμοδίως, για τις ελάχιστες ανάγκες ενός Μουσικού Σχολείου και δεν έχει λάβει καμία επίσημη απάντηση, σχετικά.

Η διαχείριση του σχολικού κτιριακού αποθέματος του Δήμου φαίνεται να είναι εντελώς ανορθόδοξη για τους παρακάτω, μεταξύ ίσως πολλών άλλων, λόγους:

 1. Η υφιστάμενη κατανομή των αιθουσών διδασκαλίας μεταξύ του ΜΣΜ και του συστεγαζόμενου 5ου Γυμνασίου είναι εντελώς ανισόρροπη και εις βάρος του Μουσικού Σχολείου (επισημαίνουμε ότι η οικοδομική άδεια του συγκεκριμένου συγκροτήματος προβλέπει τη στέγαση γυμνασίου και λυκείου, και όχι 2 γυμνασίων και ενός λυκείου)
 2. Η ίδια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των διοικητικών της υπηρεσιών, καταλαμβάνει ολόκληρη σχολική μονάδα, στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, στερώντας την από ένα σχολείο και
 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, επιμένουν για μια μετεγκατάσταση (στον ΟΑΕΔ), η οποία θα έχει μεγάλο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, προκειμένου ο χώρος, ως εκ θαύματος, να καταστεί κατάλληλος. Μόνο για την μελέτη πυροπροστασίας του τμήματος του ΟΑΕΔ, πληροφορηθήκαμε ότι εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, κονδύλι της τάξεως των 24.000€!!! (αν είναι λάθος η πληροφορία ας μας διαψεύσει κάποιος αρμόδιος είτε για την έγκριση καθαυτή είτε για το ύψος του ποσού).

Τίθενται λοιπόν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

 1. Γιατί ο Δήμος απαντάει με ένα αόριστο δελτίο τύπου για τους χώρους του ΟΑΕΔ και όχι με επίσημο έγγραφο προς την σχολική κοινότητα του ΜΣΜ, ως απάντηση στα πολλαπλά έγγραφα της, συνοδευόμενο από την απαραίτητη τεκμηρίωση;
 2. Από ποιον κρίθηκε επαρκέστατος ο χώρος αφού κατά πως φαίνεται, από το δελτίο τύπου του Δήμου Μυτιλήνης, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες και άρα δεν υπάρχει ακόμη υπογεγραμμένο το τελικό πόρισμα αλλά ούτε οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις;
 3. Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες απαξιούν να απαντήσουν στις έγγραφες προτάσεις/λύσεις που τους έχουν κατατεθεί από την σχολική κοινότητα του ΜΣΜ;
 4. Γιατί οι διοικητικές υπηρεσίες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στεγάζονται σε σχολικό συγκρότημα και γιατί δεν απαντάει ο Δήμος Μυτιλήνης για την νομιμότητα της εγκατάστασής τους εκεί, ειδικά όταν αποδεδειγμένα σε ένα σχολικό συγκρότημα, προτεραιότητα στέγασης έχουν οι σχολικές μονάδες;
 5. Γιατί ο Δήμος Μυτιλήνης δεν αποφασίζει την άμεση απομάκρυνση των υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, προκειμένου να στεγαστεί, για παράδειγμα, το 5ο γυμνάσιο Μυτιλήνης (το οποίο εξυπηρετεί μαθητικό πληθυσμό από την ίδια γεωγραφική περιοχή με το 5ο λύκειο Μυτιλήνης, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο συγκρότημα) ή αλλιώς να συστεγαστεί το 5ο λύκειο μαζί με το 5ο Γυμνάσιο στην Χρυσομαλλούσα και το Μουσικό Σχολείο στην Ακαδημία; Ειρήσθω εν παρόδω, το κτίριο της Ακαδημίας, προσφάτως αναβαθμίστηκε με εθνικούς πόρους ως «σχολικό συγκρότημα» και ως αυτό οφείλει ο Δήμος Μυτιλήνης να το διαχειριστεί.
 6. Γιατί ο Δήμος Μυτιλήνης δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου στη Βαριά που προορίζεται για το Μουσικό Σχολείο;
 7. Και τέλος, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες απαξιώνουν τους πολίτες (γονείς, μαθητές, καθηγητές) της Λέσβου και δεν απαντούν στις έγγραφες αιτήσεις τους; Πως λύνουν το πρόβλημα της συστέγασης του ΜΣΜ με το 5ο Γυμνάσιο, οδηγώντας το ΜΣΜ πάλι σε συστέγαση; Τελικά, ποιος έχει συμφέρον από αυτή την μετεγκατάσταση;

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey