Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σε καλό δρόμο, περιμένοντας το Υπουργείο…

21/08/2012 - 14:34

Την εσωτερική τους αξιολόγηση έχουν ολοκληρώσει όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ μόνο για τρία από αυτά -δύο στη Μυτιλήνη κι ένα στη Σύρο- έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας.

Την εσωτερική τους αξιολόγηση έχουν ολοκληρώσει όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ μόνο για τρία από αυτά -δύο στη Μυτιλήνη κι ένα στη Σύρο- έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας. Παρόλο που η τελευταία έκρουε την περασμένη εβδομάδα το καμπανάκι του κινδύνου προς το Υπουργείο, για επιστροφή του ποσού των 1,150 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων έως και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Νίκος Σουλακέλλης, εμφανίζεται αισιόδοξος ως προς την εξέλιξη των πραγμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. 2011 - 2012, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συγκαταλέγεται στα Ιδρύματα όπου έχει πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός εξωτερικών αξιολογήσεων.

Η έκθεση της Α.ΔΙ.Π. που δόθηκε στη δημοσιότητα, αφορά τις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση, στο σύνολο των 24 ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συγκαταλέγεται μεταξύ όσων ολοκλήρωσαν τις εσωτερικές τους αξιολογήσεις από το 2008 έως το 2011, καθώς και αυτών που έχουν υποβάλει όλες τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης, σε αντίθεση με άλλα μεγάλα κεντρικά και περιφερειακά Πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κ.ά., για τα οποία εκκρεμούν ακόμη Εκθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα και τα 17 Τμήματα του Ιδρύματος έχουν υποβάλει τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης, ενώ σε τρία από αυτά -Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Κοινωνιολογίας της Μυτιλήνης και Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σύρου, έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική αξιολόγηση από την Α.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας. Ο αριθμός αυτός, είναι ο μέγιστος Εξωτερικών Αξιολογήσεων που συναντάται και για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπολείπονται ακόμη 14 Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.

«Είμαστε προετοιμασμένοι»
Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Α.ΔΙ.Π. έκρουε το «καμπανάκι του κινδύνου» σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας των αξιολογήσεων μέχρι και το τέλος του έτους, δεδομένου ότι ενέχεται να επιστραφεί στην Ε.Ε., το ποσό των 1,150 δις ευρώ που έχει εγκριθεί μέσω ΕΣΠΑ για την Εκπαίδευση. Κι αυτό γιατί, θεσμικά προβλήματα που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, εξαιτίας της αδυναμίας συγκρότησης απαρτίας και λήψης σύννομων αποφάσεων για εξωτερικές αξιολογήσεις, οδήγησαν την Αρχή στην αναστολή των εξωτερικών αξιολογήσεων.
Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π., «η διακοπή των αξιολογήσεων, πέραν των άλλων προβλημάτων, οδηγεί σε αδιέξοδο τα Τμήματα εκείνα που, αν και έχουν καταθέσει Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης, δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί, καθώς η έγκριση των ερευνητικών τους πόρων ή/και των μεταπτυχιακών τους προγραμμάτων προϋποθέτει, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4009/2011 ή/και τους κανονισμούς της Ε.Ε., την ολοκλήρωση της εξωτερικής τους αξιολόγησης».


Μιλώντας χτες στο «Ε», ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Νίκος Σουλακέλλης, εκφράστηκε αισιόδοξα για την εξέλιξη του θέματος.
«Υπάρχει πρόβλημα με την Α.ΔΙ.Π., αφού δεν υπάρχει Πρόεδρος και δεν μπορούν να οριστούν Επιτροπές Αξιολόγησης. Μόλις γίνει αυτό, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όσον αφορά στο δικό μας Πανεπιστήμιο, τα αποτελέσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είναι εξαιρετικά, ενώ ως προς τις εσωτερικές αξιολογήσεις, αυτές έχουν ολοκληρωθεί από όλα τα Τμήματα, ακόμη και από αυτό της Λήμνου, που λόγω του ότι δεν έχει ακόμη αποφοίτους, δεν ήταν υποχρεωμένο να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία.

Για εμάς, πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη της ποιότητας του Ιδρύματος, είμαστε προετοιμασμένοι για την ολοκλήρωση των Αξιολογήσεων και ευελπιστούμε πως, ακόμη κι αν μέχρι το Δεκέμβριο δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα με την Α.ΔΙ.Π., θα υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey