Ένταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων

Άρχισαν οι αιτήσεις

21/07/2012 - 13:53

Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 27 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για διορισμό τους για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 27 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για διορισμό τους για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012 ή να έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον προτελευταίο διαγωνισμό τού ΑΣΕΠ ή, τέλος, να επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της χρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών, με πραγματική προϋπηρεσία αποκτηθείσα έως την 1η Ιουλίου 2010, υποχρεούνται αυτήν τη στιγμή να υποβάλουν αίτηση. Εάν το επιθυμούν, οι υποψήφιοι μπορούν να μην επιλέξουν περιοχές προτίμησης αναπληρωτών, δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τους πολύτεκνους ή τρίτεκνους υποψηφίους.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου έως και τις 27 Ιουλίου, και λόγω αλλαγών που έγιναν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, θα πρέπει να συνοδεύονται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο.

H παραπάνω εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης dide.les.sch.gr/, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey