Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας

20/07/2012 - 16:21

Πρωτόκολλο συνεργασίας σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επρόκειτο να υπογράψει χτες Πέμπτη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πρωτόκολλο συνεργασίας σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επρόκειτο να υπογράψει χτες Πέμπτη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Πρωτόκολλο μεταξύ των δύο ιδρυμάτων επρόκειτο να υπογραφεί από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πάρι Τσάρτα, και την αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αντωνία Μοροπούλου, στο πλαίσιο απόφασης της πρυτανικής αρχής και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για σύναψη συστηματικών συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο με επτά ΑΕΙ.

Οι Διαπανεπιστημιακές αυτές Συνεργασίες των 7+1 Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποσκοπούν στην ευρύτερη υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των ελληνικών πανεπιστημίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρονται στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο της λειτουργίας των πανεπιστημίων και εστιάζουν σε πέντε διακριτές διαστάσεις στόχων και δράσεων, που αφορούν: στην προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, την ανάπτυξη παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων, τη δικτύωση των ερευνητικών τους εργαστηρίων και από κοινού αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας, τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει και να προάγει την έρευνα σε ποικίλους τομείς και τη διαρκή βελτίωση της πανεπιστημιακής λειτουργίας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey