«Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου - Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης»

1ος μαθητικός διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου

13/05/2021 - 10:56

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει την 1η ετήσια (διαδικτυακή) εκδήλωση με τίτλο: «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου - Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης», στις 19-20/05/2021, καθώς και τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Έρευνας στις 21/05/2021.

Η εκδήλωση «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου -Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης» διοργανώνεται από την Επιτροπή Ερευνών τουΕιδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπότην αιγίδα της Πρυτανείας, σε συνεργασία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος. Αποτελεί μία ετήσια εμβληματική εκδήλωση που στοχεύει στην προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην προώθηση της διεπιστημονικότητας, στην ανάδειξητων ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη γενικότερη διάδοση της έρευνας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσωzoom, την Τέταρτη 19 Μάϊου και την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021. Την πρώτη ημέρα τηςΔιημερίδας (19/5) θα γίνει στην πρωινή συνεδρία, παρουσίαση του ερευνητικού χαρακτήρα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και στην απογευματινή συνεδρία θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες (βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας) του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου (υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών, μελών ΔΕΠ).

Κατά τη δεύτερη ημέρα (20/5) που είναιαφιερωμένη στην παρουσίαση αποτελεσμάτων Ερευνητικών έργων με δυνατότηταεπιχειρηματικής/εμπορικής αξιοποίησης θα πραγματοποιηθεί και συζήτησηστρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων του Δημόσιου.

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου -Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης», τη Παρασκευή, 21/05/2021 και θα εστιάσει στηνέρευνα. Σκοπός του είναι εξοικειωθούν οι μαθητές/μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με τη συγκεκριμένη έννοια, σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρουσίασης των σχετικών αποτελεσμάτων. Ο Διαγωνισμός στοχεύει στο να φέρει σε επαφή και διάδραση τιςτρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην εξοικείωση μαθητών με την έρευνα, την προώθηση της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας, της λήψης πρωτοβουλιών, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και της φαντασίας.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey