Ένα χρόνο προθεσμία για υποβολή αιτήσεων ζητούν από τη Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Κεντρικής Ελλάδος

Χρονικό δάνειο ζητούν Μανωλακέλλης και Κακές για τους σεισμόπληκτους του 2017

14/01/2021 - 15:20

Ένα έτος προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ζητούν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Αιγαίου του ΤΕΕ Ευστράτιος Μανωλακέλλης και ο Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Γεώργιος Κακές.

Οι δύο άντρες επικαλούμενοι μία σειρά προβλημάτων, όπως το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτιρίων, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηματολόγιο, ζητούν να δοθεί παράταση. Ακόμη στην λίστα της επιχειρηματολογίας σημειώνεται η πανδημία ως ανασταλτικός παράγοντας της δρομολόγησης των απαραίτητων εργασιών καθώς και το γεγονός ότι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Κεντρικής Ελλάδος έχει μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί την τελευταία τριετία.

Όλοι αυτοί οι λόγοι δημιουργούν μία καρκινοβασία ως προς την διεκπεραίωση των αιτήσεων και γι’ αυτό οι κ.κ. Μανωλακέλλης και Κακές υπέβαλαν αίτημα για παράταση στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Κεντρικής Ελλάδος περιμένοντας να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτό .

Ολόκληρη η επιστολή

Σε συνέχεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών με στελέχη της υπηρεσίας σας, παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε το αίτημα μας για παράταση 1 έτους της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το εν λόγω αίτημα ζητείται:

α) Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθος των βλαβέντων κτιρίων.

β) Η εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού COVID-19 και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες για την αντιμετώπισή του, έχουν επηρεάσει εκτός από την καθημερινότητα καθενός από εμάς και την παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα αυξημένης αβεβαιότητας και ανασφάλειας, μέσα στην οποία δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν. Όλα τα ανωτέρω προκαλούν μια επιπλέον καθυστέρηση σε διεκπεραίωση διαφόρων διαδικασιών όπως εγκρίσεις αρμόδιων φορέων. Επίσης με αίσθημα ευθύνης και τηρώντας όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19 είναι αδύνατον να γίνονται αυτοψίες, είτε για αποτύπωση είτε για επίβλεψη εργασιών.

γ) Επειδή στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη οι δηλώσεις κτηματολογίου, ο φόρτος εργασίας των συναδέλφων μηχανικών είναι μεγάλος.

δ) Και τέλος, φόρτος εργασίας της υπηρεσίας σας με όλες τις φυσικές καταστροφές και βίαια συμβάντα που συνέβησαν την τελευταία τριετία.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ                                       Για το Τοπικό Τμ. Λέσβου ΣΠΜΕ

                         Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Πρόεδρος

 

 

         Μανωλακέλλης Ευστράτιος                                                  Κακές Γεώργιος

 

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey