Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας

Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας των ΑμεΑ

11/02/2021 - 20:33 Ενημερώθηκε 12/02/2021 - 12:00

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι τα άτομα με αναπηρία που έχουν απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας, λόγω αναπηρίας, ότι δεν διακόπτονται για το 2021 οι χορηγημένες με απόφαση Προισταμένου Δ.Ο.Υ απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που λήγουν μέχρι 31.12.2020 λόγω λήξης ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με Εγκύκλιο τα άτομα με αναπηρία καλούνται να προσκομίσουν έως τις 30.06.2021 νέα απόφαση του ΚΕΠΑ (μαζί με την προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης), που να δικαιολογεί την σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.06.2021 η οποία όμως δεν δικαιολογεί την χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας τότε αυτά επιβάλλονται χωρίς τα πρόστιμα.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.06.2021, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, τότε επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey